Dag van de Aarde

Nieuws

Dag van de Aarde

Sarah Cools

21 april 2011

Morgen, 22 april, vindt de 41ste Dag van de Aarde plaats. Earth Day Network (EDN) wil wereldwijd mensen mobiliseren om beter om te gaan met het milieu. Heel het weekend organiseren 192 landen acties. Ook België doet mee.

De eerste Dag van de Aarde mobiliseerde in 1970 20 miljoen Amerikanen. Decennia later is de dag de grootse burgermanifestatie van de wereld. De organisatoren (EDN en 5000 partnerorganisaties) willen mensen over heel de wereld informeren en mobiliseren, om voor een gezonde toekomst voor zichzelf en hun kinderen te zorgen. Daarbij moet ook de term ‘milieu’ verbreed worden. Het begrip moet, volgens de organisatoren, alle problemen die onze gezondheid, gemeenschappen en omgeving aantasten omvatten.

School, economie en burgers

EDN focust vandaag op verschillende thema’s. Onder meer groen onderwijs en de promotie van milieuopleidingen is een groot punt. Samen met US Green Building Council  en de Clinton Foundation wil EDN alle Amerikaanse lagere en middelbare scholen vergroenen in één generatie tijd.

Daarnaast wil het netwerk ook de globale groene economie versnellen. Dat doet ze via conferenties en dialoog.  Die moeten de maatschappij en de politieke en economische leiders aanzetten om de traditionele economie, die draait op fossiele energie, om te zetten naar een economie met hernieuwbare energie. Dag van de Aarde geeft ook de aanzet naar de Werelddag van Conversatie, waarin lokale leiders gesprekken over economische hervormingen voeren. Lokale leiders zijn onmisbaar in groene hervormingen, stelt EDN, maar ook vrouwen kunnen een unieke rol spelen. Via hun nieuwste initiatief, Vrouwen en Groene Economie (WAGE), wil EDN de vooruitstrevende rol van vrouwen in het beleid over groene economie en investering op alle niveaus promoten.

Ook de ‘gewone’ burgers worden aangesproken. A Billion Acts of Green wil tegen de conferentie van de Verenigde Naties over hernieuwbare energie in 2012 een miljard mensen en organisaties mobiliseren om zelf inspanningen te leveren. Ook de regeringen kunnen bijdragen tot deze acties door bijvoorbeeld bomenplantacties op te startten.

Bebouwd België

België neemt sinds 1991 aan de dag deel onder de vleugels van Bond Beter Leefmilieu (BBL). Dit jaar werkt de BBL samen met de Gezinsbond en draaien de twintig acties rond gezins- en kindvriendelijke ruimtelijke ordening. Vlaanderen is de meest volgebouwde en verkavelde regio van Europa en dat moet op Dag van de Aarde aangekaart worden.