Dagen van uitleveringsverbod voor ex-juntaleden lijken geteld

Nieuws

Dagen van uitleveringsverbod voor ex-juntaleden lijken geteld

Viviana Alonso

14 juli 2003

De Argentijnse regering staat op het punt decreet 1581 in te trekken. De vorige president Fernando de la Rúa ondertekende de wet in december 2001, twee weken voor zijn tumultueuze aftreden. Het decreet zorgt ervoor dat uitleveringsverzoeken van buitenlandse rechters voor mensenrechtenschenders ten tijde van de dictatuur automatisch worden afgewezen.

De nieuwe Argentijnse president, Néstor Kirchner, verzekerde deze week dat Argentinië de herinnering aan 20 jaar dictatuur levend wil houden en recht wil laten geschieden. Wanneer decreet 1581 verdwijnt, zullen uitleveringsverzoeken geval per geval worden onderzocht door het ministerie van Justitie. Een concrete datum voor de hervorming is nog niet bekend, enkel dat verschillende scenario’s worden onderzocht. Wanneer het uitleveringsverbod verdwijnt, dienen zich rechtszaken aan in Spanje, Frankrijk, Duitsland, Italië en Zweden.

Geen wonder dus dat Kirchner zijn voornemen in nog eens in de verf zet op de vooravond van een Europese rondreis die hem in Madrid, Londen, Parijs en Brussel brengt. Veruit de grootste zaak is die van de Spaanse rechter Baltasar Garzón, die 46 ex-juntaleden op de beklaagdenbank wil brengen voor mensenrechtenschendingen die aan in totaal 30.000 mensen het leven hebben gekost.

Onder hen waren ook veel mensen met de Spaanse nationaliteit. Er is al lang sprake van een Proces van Madrid. Het thema komt ongetwijfeld ook aan bod tijdens de ontmoeting tussen Kirchner en de Spaanse koning Juan Carlos. Garzón heeft alvast gevraagd de buitenlandse bezittingen te blokkeren van 96 voormalige militairen en politieagenten. De som van bijna 3 miljard euro kan mogelijk als herstelbetaling dienen voor de Spaanse families van de slachtoffers.

Duitsland eist al lang de uitlevering van drie hoge militairen de betrokken waren bij de ontvoering, het martelen en de dood van de Duitse sociologe Elisabeth Käsemann in mei 1977. De dertigjarige sociologe bracht twee maanden door in de gevangenissen van de Argentijnse dictatuur. Haar familie kreeg haar lichaam pas terug na ronduit schandalige onderhandelingen waarbij de militairen om geld vroegen. Het Duitse gerecht wil ook graag de voormalige juntaleider Jorge Videla ondervragen en andere officieren aan de tand voelen over de 96 Duitsers die onder de dictatuur verdwenen. De aanvragen werden totnogtoe altijd afgewezen op basis van de soevereiniteit van het Argentijnse gerecht.

Frankrijk en Zweden willen het vel van zeemachtkapitein Alfrede Astiz, bijgenaamd de engel des doods. Astiz wordt ervan beschuldigd de 17-jarige Zweedse Dagmar Hagelin in de rug te hebben doodgeschoten op de dag van haar arrestatie op 27 januari 1977. Frankrijk wil de uitlevering van Astiz voor de ontvoering van de katholieke nonnen Leonie Duquet en Alice Domon. In 1977 infiltreerde Astiz in een groep familieleden van verdwenen slachtoffers die bij de zusters steun zochten. Zijn verraad kostte het leven aan 12 mensen. Een van de slachtoffers was Azucena Villaflor, een van de oprichtsters van de organisatie van Moeders van de Plaza de Mayo.

Viviana Alonso

xml=3

Ref: la hd