Daling religieuze spanningen ingezet

Nieuws

Daling religieuze spanningen ingezet

Daling religieuze spanningen ingezet
Daling religieuze spanningen ingezet

Valentina Ieri (IPS)

27 februari 2015

Het aantal religieuze spanningen en incidenten tegen religieuze minderheden is in 2013 wereldwijd gedaald met één uitzondering: incidenten tegen joden. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Amerikaanse Pew Research Center.

Link

Lees het rapport hier!

Voor het rapport heeft het Pew Research Center gegevens uit 198 landen (zowel soevereine als niet-erkende landen) geanalyseerd aan de hand van tien vaste parameters, waaronder het verbieden van bepaalde geloofsuitingen of het aantal incidenten tegen religieuze minderheden.

Volgens de laatste beschikbare gegevens is het aantal landen met religieuze incidenten in 2013 gedaald na een piek in 2012. Twee jaar geleden werden religieuze minderheden in een derde van alle landen wereldwijd onderdrukt. In 2013 daalde dat aandeel naar 27 procent.

Categorieën

Bij de onderdrukking van religieuze minderheden door overheden is de daling veel minder uitgesproken.

“Onderdrukking” is een vlag die een grote lading dekt en daarom heeft de denktank de incidenten tegen religieuze minderheden opgedeeld in twee categorieën. Een eerste categorie is het geweld dat individuen, groepen en sektes plegen tegen religieuze minderheden.

Onder meer vandalisme op religieuze gebouwen, het vernietigen van religieuze voorwerpen en aanvallen op religieuze minderheden waarbij doden en gewonden vallen, werden in de studie opgenomen.

Een tweede categorie omvat de onderdrukking door overheden van religieuze minderheden met restrictieve wetten en discriminerende maatregelen. Onder meer landen die eisen dat belijders van een bepaald geloof zich registreren of bepaalde geloofsuitingen verbieden of beperken, vallen onder deze categorie.

Aan de hand van dat onderscheid hebben onderzoekers vastgesteld dat het aantal incidenten door individuen en groepen wereldwijd met 6 procent is gedaald. Bij de onderdrukking van religieuze minderheden door overheden is de daling veel minder uitgesproken; tussen 2012 en 2013 is het aantal landen die religieuze minderheden onderdrukken maar met 2 procent gedaald tot 27 procent van alle landen. Op dit moment is het niveau van onderdrukking vanuit de overheid nog steeds het hoogst in China, terwijl religieuze geweldsincidenten door individuen en groepen het vaakst voorkomen in India.

Joden

Ondanks een wereldwijde daling van het aantal religieuze spanningen is het aantal incidenten waarbij joden slachtoffer zijn, duidelijk gestegen. In 2013 werden joden in 77 landen onderdrukt door individuen, groepen of overheden. Het aantal incidenten is al zeven jaar in stijgende lijn.

Opvallend is dat joden een veel grotere kans hebben om slachtoffer te worden van geweld door individuen of groepen dan onderdrukking vanwege de overheid. Zo heeft de denktank in 34 van de 45 Europese landen (76 procent) incidenten genoteerd waarbij joden werden lastiggevallen door individuen of groepen.