De Andes-beer sterft uit zonder actieplan

Nieuws

De Andes-beer sterft uit zonder actieplan

Kintto Lucas en María Isabel García

10 juni 2002

Vandaag leven er in de Andes, die zich over
Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru en Bolivië uitstrekt, nog zo'n achttien
tot twintigduizend beren in verschillende biotopen in het regenwoud en op de
hoge bergvlakten. De Andes-beer wordt echter bedreigd in zijn voortbestaan.

Omwille van zijn zwarte vacht en witgele vlekken rond ogen, voorhoofd en
borst wordt de Andes-beer ook wel de gebrilde of gemaskerde beer genoemd.
Bij de geboorte weegt de Andes-beer amper een halve kilo, maar een volwassen
exemplaar gooit al gauw 110 tot 175 kilogram in de schaal. Het prachtbeest
wordt echter in zijn voortbestaan bedreigd door de groeiende actieradius van
de steden, die hun landbouw- en veeteeltactiviteiten uitbreiden naar eerder
onaangetaste gebieden.

De habitats van de Andes-beer worden gefragmenteerd, waardoor beren
geïsoleerd raken en de voortplanting bemoeilijkt wordt. Bovendien passen de
beren zich niet makkelijk aan een nieuwe omgeving aan. Volgens de Spaanse
geneticus Manuel Ruiz-García heeft dat te maken met de erg beperkte
genetische variatie van de Andes-beer. Aanwezigheid van de soort duidt dan
ook op een overvloed aan voedsel. Het berendieet is voor 70 procent
plantaardig: scheuten, vruchten, zaden en schors. De overige dertig procent
bestaat uit larven, knaagdieren, hert, luiaard en af en toe kleinvee.

Het Colombiaanse ministerie van Milieu plant dit jaar een
bewustmakingscampagne bij de landbouwersgemeenschappen in het centrum,
westen en zuidwesten van Colombia. Daar zouden volgens Ruiz-García tussen
drieduizend en zesduizend Andes-beren leven. De campagne moet de mensen
ervan doordringen dat de soort geen grote bedreiging vormt voor hun vee of
maïs, maar dat de aanwezigheid van de beren juist op de grote
verscheidenheid aan planten- en dierensoorten in het gebied wijst. Voorts
wil de Colombiaanse regering de Andes-beer opnemen in de lijst van
bedreigde diersoorten.

In Ecuador staat men niet zo ver. De regering heeft nog geen specifieke
beschermingsmaatregelen genomen, hoewel meer dan een tiende van de
Andes-beren in Ecuadoraanse habitats leeft en de berenpopulatie er de
laatste tien jaar met een kwart is afgenomen. Volgens de Ecuadoraanse expert
Cuesta zijn er nochtans genoeg mogelijkheden voor interessante projecten:
De waaier van ecosystemen waarin de beer leeft en de nabijheid van inheemse
gemeenschappen maken van de Andes-beer een sleutelsoort voor
instandhoudingsprojecten waarbij de mens betrokken wordt.

Daartoe kunnen via DNA-tests op haren omvang, territorium, verplaatsingen
volgens de seizoenen en beer-berin-verhouding van de plaatselijke
berenpopulatie bepaald worden. Bescherming van de Andes-beer is echter geen
gemakkelijk opdracht. De jacht op Andes-beren is sinds 1970 verboden, maar
in de praktijk is daar weinig van te merken. Luis Punchar van de inheemse
Shuar-gemeenschap stelt dat de Shuari niet gericht op Andes-beren jagen,
maar dat een toevallig gevangen exemplaar nooit te versmaden is vanwege de
grote hoeveelheid vet en vlees.