De deur voor diplomatie opnieuw open tussen VS en Iran

Nieuws

De deur voor diplomatie opnieuw open tussen VS en Iran

De deur voor diplomatie opnieuw open tussen VS en Iran
De deur voor diplomatie opnieuw open tussen VS en Iran

Julie Putseys

25 september 2013

Op de 68ste Algemene Vergadering van de VN pleitten zowel de Iraanse president Rouhani als de Amerikaanse president Obama voor onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Er vond geen persoonlijke ontmoeting tussen beide staatshoofden plaats, omdat beide kampen de ontmoeting onvoldoende gecoördineerd hebben, verklaarde Rouhani.

Rouhani’s taal tijdens zijn toespraak op de Algemene Vergadering was opvallend sterker dan in zijn opiniestuk in the Washington Post van vijf dagen eerder. In dit opiniestuk leverde hij wel kritiek op de Amerikaanse interventies in Irak en Afghanistan, maar tijdens de toespraak van 24 september had de Iraanse president het uitgebreid over het Amerikaans militarisme, de nefaste gevolgen van strenge economische maatregelen, Obama’s gebruik van onbemande raketten, het westers cultureel imperialisme en superioriteitsgevoel, de oneerlijke globale machtsverhoudingen en het Westers discours dat dit alles in stand houdt.

Ook wat betreft het nucleaire programma leek Iran niet onmiddellijk concessies te doen. De onderhandelingen zijn bedoeld om wederzijdse onzekerheden de wereld uit te helpen, maar Iran heeft wel recht op een civiel kernprogramma om hun energiebronnen te diversifiëren, verklaarde de president. Inclusief verrijking. Rouhani beklemtoonde wel dat Iran op geen enkel moment een atoomwapen nagestreefd heeft of dat in de toekomst wil bouwen.

Obama klinkt inschikkelijk

Obama had mogelijk meer uitgehaald naar Iran indien zijn toespraak na Rouhani aan de beurt kwam. President Obama klonk echter hoopvol en verklaarde ‘het diplomatieke pad met Iran te willen bewandelen.’ Hij prees Rouhani en Khameini voor hun gematigde positie en verklaarde ook hun recht op kernenergie te respecteren. Een impliciete waarschuwing volgde wel in zijn verklaring dat Amerika niet van plan is zich terug te trekken uit het Midden-Oosten. Ook gaf hij een ondergrondse steek aan Iran door te stellen dat de Verenigde Staten uitzonderlijk zijn, want ze komen op voor elke burger, ‘sjiiet of soenniet, […] en niet enkel voor een paar corrupten’.

Een persoonlijke ontmoeting tussen Obama en Rouhani vond niet plaats, maar John Kerry en de ministers van Buitenlandse Zaken van Iran, China, Frankrijk, Rusland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland komen morgen, donderdag 26 september, samen om het nucleaire programma van Iran te bespreken.

Iran wil stem in Syrië en Bahrein

In Rouhani’s opiniestuk in de Washinton Post, gaf hij aan dat Iran wil deelnemen aan de nationale onderhandelingen in Syrië en Bahrein. Verrassend genoeg herhaalde Rouhani dat engagement in zijn toespraak voor de VN niet, maar uitte wel zijn steun voor een politieke oplossing voor beide conflicten. Al sinds het begin van het conflict schaarst Iran zich aan de kant van het Syrische regime. Het Iraanse aanbod werd daarom allesbehalve warm onthaald door de Syrische oppositie. In Bahrein zijn er groeiende confrontaties tussen een grotendeels sjiitische oppositie en het regime dat soennitisch is en (militaire) steun krijgt van westerse bondgenoot Saoedi-Arabië. Het sjiitische Iran ondersteunt de oppositie in Bahrein.