Ebola: 'Epidemie is niet meer onder controle’

In een week tijd stierven meer dan honderd mensen aan ebola in de getroffen West-Afrikaanse landen. De Wereldgezondsheidsorganisatie (WHO) eist een doortastende aanpak van de betrokken overheden en instellingen. Hulporganisaties kunnen het niet meer alleen bolwerken. Ondertussen neemt de onrust bij de mensen in de regio toe.

  • CC/EUHumanitarianAidandCivilProtection CC/EUHumanitarianAidandCivilProtection

De ministers van Gezondheidszorg van elf Afrikaanse landen zijn in de Ghanese hoofdstad Accra in spoed bijeengekomen. Zij overleggen welke maatregelen genomen moeten worden om het oprukkende ebola-virus in West-Afrika een halt toe te roepen.

Dit spoedoverleg komt er op vraag van de WHO, nadat zij dinsdag  bekendmaakte dat er intussen 467 mensen aan de ziekte zijn gestorven, 129 meer dan een week eerder. Sinds het eerste bevestigde geval in maart, zijn in Guinee, Liberia en Sierra Leone in totaal 759 mensen besmet geraakt. Nooit eerder sloeg de ziekte zo hard toe.

Tegen dit dodelijke virus bestaat vooralsnog geen vaccin of geneesmiddel. ‘De ziekte is zeldzaam, er breken zelden epidemieën uit, maar toch veroorzaken uitbraken altijd paniek’, schreef Esther Sterck, arts gespecialiseerd in tropische geneeskunde, eerder op deze website. ‘In 25 tot 90 procent van de gevallen is de afloop dodelijk.’

Sensibilisering noodzakelijk

Het virus wordt overgedragen bij contact met lichaamsvocht van besmette mensen. Daarom is het belangrijk om patiënten in een zo vroeg mogelijk stadium te isoleren, zodat contact met anderen wordt voorkomen. Omdat het enkele dagen duurt vooraleer de eerste symptomen zichtbaar zijn, moeten hulpverleners ook de mensen met wie deze patiënten in contact zijn gekomen opsporen en gedurende drie weken actief blijven opvolgen.

De belangrijkste reden voor de verdere verspreiding van het virus is, volgens Artsen zonder Grenzen (AzG), het verplaatsen van zieken en doden door familieleden of vrienden. De organisatie die in de regio aanwezig is met vier behandelingscentra, ziet daarin een van de voornaamste taken van de overheden. ‘‘De ebola-epidemie is niet meer onder controle. En wij zitten aan onze maximale capaciteit. De overheden moeten dus met maatregelen komen. Ook al is de kans op sterfte zeer hoog, er moet de mensen duidelijk gemaakt worden dat ebola genezen kan worden. Hygiëne speelt daarbij een belangrijke factor.’

Daarnaast moeten begrafenisrituelen worden begeleid en extra medische hulpverleners voorzien. 

Het Belgisch Ontwikkelingsagentschap BTC, dat projecten heeft lopen in de West-Afrikaanse landen Benin, Mali, Niger en Senegal,  heeft algemene veiligheidsmaatregelen genomen, maar vindt het voorlopig niet nodig om in te grijpen. ‘We blijven alert en zullen de situatie op de voet volgen, maar concrete maatregelen liggen niet op tafel’, zegt communicatiemedewerker Guido Coucke.  ‘De projecten blijven doorgaan zoals gepland en onze mensen blijven ter plaatse.’

Angst neemt toe

Ondertussen neemt de angst onder de bevolking en de vijandigheid tegenover de medische hulpverlening  toe. ‘In sommige dorpen kunnen personen die in contact zijn gekomen met besmette mensen niet meer worden opgevolgd, omdat de inwoners zich uit angst afzetten tegen onze hulpverleners’, zegt dokter  Bart Janssens, directeur operaties bij AzG.

In Geckedou, een plaats in het zuidoosten van Guinee, heeft het Rode Kruis zijn activiteiten opgeschort nadat haar medewerkers werden bedreigd. ‘Plaatselijke inwoners hadden zich met messen bewapend en omsingelden een voertuig met duidelijke opschriften van het Rode Kruis. Om veiligheidsredenen moeten wij onze activiteiten daar dus stopzetten’, verklaarde Joshua Heron, hoofd veiligheid van het Rode Kruis in West-Afrika, aan Thomson Reuters.

De Liberiaanse krant Heritage schrijft op haar website dat verpleegsters van het plaatselijke ziekenhuis in de westelijke stad Kakata niet langer komen werken bij gebrek aan voldoende beschermingskledij.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2916   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift