"De economie wordt nu al groen"

Nieuws

Interview met Corrado Clini, minister van Leefmilieu in Italië

"De economie wordt nu al groen"

Sabina Zaccaro

11 juni 2012

De regeringen doen een laatste wanhopige poging om straks in Rio de Janeiro de VN-duurzaamheidstop (Rio+20) met een akkoord af te sluiten. Een centraal thema wordt daar de duurzame economie. De economie wordt nu al groen, zegt de Italiaanse milieuminister, Corrado Clini, in een interview met IPS.

“De regeringen zullen tot een fragiel akkoord komen maar de civiele samenleving en privébedrijven evolueren snel naar duurzamere normen”, zegt Corrado Clini. “De kwaliteit van producten, zoals lampen, auto’s, verwarmingstoestellen, en nu zelfs bouwmaterialen, wordt steeds milieuvriendelijker. Hetzelfde gebeurt in opkomende economieën, waar de milieunormen hoger liggen.

“De belangrijkste verwachting na de eerste conferentie van Rio de Janeiro in 1992 was dat de economie rekening zou gaan houden met duurzaamheid. De laatste twintig jaar zagen we dat dit vanuit politiek oogpunt niet gelukt is, maar op technologisch vlak werd veel vooruitgang geboekt.

“Politiek en technologie zijn twee parallelle gebieden die asynchroon vooruitgaan.”

IPS: Ziet u een mogelijkheid om beide gebieden samen te brengen?

Clini: “Er zijn enkele interessante combinaties. Dat zie je wanneer de politiek een bestaande vooruitgang ‘absorbeert’. Het beleid van de Europese Unie voor efficiëntere verlichtingssystemen is een voorbeeld van absorptie van een technologische evolutie die al geconsolideerd is.

“Dit fenomeen zie je ook in China, waar de regering het maximum haalt uit de bestaande technologieën.

“Je hebt een combinatie van wat al gerijpt is op de markt en van nationaal beleid dat de vooruitgang mogelijk maakt. Dat zou onze doelstelling moeten zijn, en dat proberen we ook te doen met biobrandstoffen op wereldniveau. Het is een complex maar interessant proces.”

De beweging Global Call to Action Against Poverty roept de wereldleiders op om de groene economie gelijk te stellen met de gelijke verdeling van de rijkdom. Is dat mogelijk?

“Dat is de ambitieuze doelstelling van de zogeheten inclusieve groene groei. De EU verbindt zich tot deze klemtoon. Het antwoord kan natuurlijk niet van de conferentie in Rio de Janeiro komen. Rio+20 biedt ons een geactualiseerde lijst van thema’s, niet hun oplossingen. De EU heeft haar eigen voorstellen, maar niet alle lidstaten delen noodzakelijkerwijze die visie.”

Wat verwacht u van Rio+20?

“Politieke resultaten zoals dat van het fragiele document zijn voorspelbaar. Maar er is hoop op iets meer.

“De conferentie in Rio kan belangrijk zijn voor Europa, dat een nieuwe band moet opbouwen met opkomende landen zoals China, naarmate dat land naar een CO2-arme economie evolueert.

“Brazilië kan met zijn fossiele voorraden ook een cruciale bondgenoot worden bij de pogingen om tot een groei te komen die de natuurlijke hulpbronnen beschermt.

“De nieuwe EU-commissaris voor Milieu (Janez Potočnik) heeft net een Platform voor efficiënt hulpbronnengebruik gelanceerd, een platform dat advies geeft over beleidsmaatregelen die de economie duurzamer moeten maken.

“Het zal de belangrijkste taak van dat platform zijn om te bepalen hoe de objectieven van de Europese Commissie voor een efficiënt hulpbronnengebruik gehaald kunnen worden, met ook aandacht voor de ontkoppeling van het gebruik van hulpbronnen van hun impact op de economische groei.

“Efficiënt hulpbronnengebruik is een cruciale kwestie voor een duurzame en inclusieve groei. Ik denk dat Rio+20 de EU de moed kan geven om op deze weg voort te gaan.

“Tot slot kunnen de belangrijke leden van de civiele samenleving in de ontwikkelingslanden er zichtbaar worden voor de rest van de wereld. Ik denk dat deze sector in de opkomende landen hier enorm veel voordeel zal uit halen.”