De Gucht: 'Seksuele genocide in Oost-Congo'

Nieuws

De Gucht: 'Seksuele genocide in Oost-Congo'

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht veroordeelt de situatie in Oost-Congo in de scherpste bewoordingen. 'Oost-Congo is Darfoer zonder internationale aandacht.'

Donderdag 17 januari nodigde mininster voor Buitenlandse Zaken de pers uit op een receptie annex walking dinner. Bij het aperitief gaf de minister aan welke klemtonen hij de komende maanden -en liefst de volgende jaren- wil leggen in het Belgisch buitenlands beleid: het werk in de Veiligheidsraad -en met name het sanctiecomité tegen Iran-, Pakistan, Kosovo, het Verdrag van Lissabon (dat door de 7 Belgische parlementen moet worden goedgekeurd vooraleer België het kan ratificeren) en vooral: Congo.
Over de situatie in Oost-Congo was De Gucht uiterst scherp. Hij omschreef de situatie als minstens zo erg als in Darfoer en gebruikte de term ‘seksuele genocide’. ‘Het systematische geweld tegen vrouwen komt van alle strijdende partijen en gaat zelfs verder dan verkrachting’, zei de minister achteraf tegen MO*. ‘De diverse legers en milities vechten vooral voor hun eigen voortbestaan en gebruiken daarvoor de minerale rijkdommen van het land, maar ze laten een slagveld achter waarop vooral de vrouwen verminkt worden. Er zijn intussen bijna een miljoen mensen op de vlucht in de regio en toch blijkt de wereld nauwxelijk geïnteresseerd in wat er in Oost-Congo gebeurt.’
Op de vraag van een Brits journalist -of België dit thema internationaal aankaart vanuit zijn koloniaal verleden- antwoordde De Gucht gedecideerd: ‘Ik voel me niet verantwoordelijk voor wat er tijdens de kolonisatie gebeurd is. Ik zet dit op de internationale agenda uit bezorgdheid voor de mensen die nu in Congo leven.’ De Gucht bevestigde wat een dag eerder minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel ook al hadgezegd : dat Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking heel nauw zullen samenwerken om zowel politieke als humanitaire initiatieven op elkaar af te stemmen. Michel is vandaag vertrokken naar de regio en zal daar zowel met Congolese, Rwandese als Oegandese autoriteiten overleggen. De Gucht denkt dat de Rwandese regering intussen inziet dat een einde aan de instabiliteit in Oost-Congo in haar eigen belang is.