De Gucht: 'Situatie in Oost-Congo onrustwekkend'

Nieuws

De Gucht: 'Situatie in Oost-Congo onrustwekkend'

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht pleegt vandaag (donderdag) in New York overleg met VN-Secretaris-Generaal Ban Ki-moon over de gespannen situatie in Oost-Congo. De bilaterale ontmoeting vindt plaats in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

De Gucht zal met Ban Ki-moon mogelijke oplossingen bespreken voor de problemen in de woelige Congolese regio. Denkpistes daarvoor werden gisteren aangereikt tijdens een speciale ontmoeting in New York waar Belgie, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika aan deelnamen.

In Noord-Kivu, in het Oosten van Congo, zijn de voorbije weken de spanningen toegenomen tussen regeringstroepen en aanhangers van de dissidente ex-generaal Laurent Nkunda. ‘De situatie in Oost-Congo is redelijk onrustwekkend, in die zin dat Nkunda onmiskenbaar over een aantal militaire middelen beschikt’, waarschuwt De Gucht. ‘Er valt wel iets te zeggen voor de basisredenering van de Congolese president Joseph Kabila: “Ik ben de democratisch verkozen president. Er is een democratisch samengestelde regering. Wij kunnen en moeten niet dulden dat een rebellenbeweging op ons grondgebied actief is.” Daar heeft Kabila een punt. De vraag is alleen: hoe kan dat gebeuren op zo een manier dat je niet naar een grootscheeps militair treffen gaat?’
Zo een militair treffen zou volgens De Gucht kunnen uitmonden in een regionaal conflict. ‘Omdat op het terrein sommige plaatselijke commandanten van het Congolese leger gemene zaak zouden kunnen maken met de FDLR (hutu-milities die na de Rwandese genocide naar Congo gevlucht zijn, kc), waardoor Rwanda wel eens zeer zenuwachtig zou kunnen worden. Dat is het risico waarover het gaat. De vraag hoe je dat risico kunt indijken, is een legitieme en belangrijke vraag, waarop de internationale gemeenschap een antwoord zou moeten kunnen geven.’ Een geplande bilaterale ontmoeting tussen De Gucht en Kabila is gisteren niet doorgegaan gezien het Congolese staatshoofd begin deze week nog in Belgie was geweest.
Naast Ban Ki-moon heeft De Gucht vandaag ook nog bilaterale ontmoetingen gepland met Hoshyar Zebari, de Iraakse minister van Buitenlandse Zaken en Palestijns president Mahmoud Abbas. Verder neemt De Gucht deel aan een gesprek tussen de EU en Sergey Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken. Op de agenda staat ondermeer de toekomstige status van Kosovo. De Gucht: ‘Er moet een Europese oplossing komen voor Kosovo. De Russen moeten niet zeggen wat er in Kosovo moet gebeuren.’
Kristof Clerix, New York