De Lijn en KBC schakelen over op duurzaam papier

Nieuws

De Lijn en KBC schakelen over op duurzaam papier

Mattias Creffier

29 mei 2007

De vervoersmaatschappij De Lijn, de bank KBC en vijf fondsen uit de bouwsector gaan voortaan papier gebruiken uit duurzaam bosbeheer, met een label van de Forest Stewardship Council (FSC). Het gaat om de eerste grote organisaties die in België daartoe een zogenaamd "FSC convenant" ondertekenen met Fair Timber vzw, de organisatie die het label voor duurzaam papier en hout promoot.

Het FSC-label van het Forest Stewardship Council is een internationaal waarmerk voor papier en hout dat afkomstig is uit duurzame bosbouw. Wie producten met een FSC-label koopt, kan ervan uitgaan dat hij of zij niet bijdraagt aan de ontbossing in de wereld. Het terugdringen van de ontbossing is één van de Millenniumdoelen van de Verenigde Naties.
Het sociale verzekeringsfonds voor zelfstandigen (SVMB)was vorig jaar de eerste om zo’n duurzaamheidsakkoord te ondertekenen. “Met de toezeggingen van de KBC, De Lijn en de vijf fondsen maakt de campagne een grote sprong voorwaarts”, zegt Bart Holvoet van Fair Timber vzw, die het FSC-label in België promoot. De organisaties consumeren samen 3600 ton papierproducten, wat overeenkomt met een stapel A4’tjes van drie kilometer hoog.
KBC België engageert zich ertoe om het totale papierverbruik terug te dringen, meer gerecycleerd papier te gebruiken en waar dat niet kan, het gebruik van FSC-papier op te voeren. Het akkoord met Fair Timber bevat een strikte tijdsplanning: binnen drie jaar moet de bank volledig zijn omgeschakeld.
De vervoersmaatschappij De Lijn schakelt onmiddellijk over op de aankoop van duurzaam print- en kopieerpapier. Volgens Bart Holvoet van Fair Timber vertegenwoordigt dat de grootste brok in het papierverbruik van De Lijn. In de loop van 2007 wil de vervoersmaatschappij onderzoeken hoe ze ook haar folders en ander drukwerk op een FSC-leest kan schoeien. De buskaartjes blijven tot nader order uit een speciaal, niet scheurbaar papier gemaakt.
De vijf fondsen uit de bouwsector verbruiken samen tien miljoen vellen papier per jaar. Het gaat om het Fonds voor de Bestaanszekerheid van de Werklieden uit het Bouwbedrijf (FBZ), het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in de Bouwsector (NAVB), het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid (FVB), het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Aanvullende Pensioenen van de Werklieden uit het Bouwbedrijf (FBZ pensioenen) en het pensioenfonds Pensio B.