De poort naar Europa sluit zich steeds meer

Nieuws

De poort naar Europa sluit zich steeds meer

Tito Drago

06 februari 2009

Door een nieuwe, strengere richtlijn die het Europese Parlement deze week goedkeurde, zullen migranten het moeilijker krijgen de Europese Unie binnen te geraken. Vooral Spanje, dat binnen de EU de meeste immigranten lokt, had sterk op die strengere regels aangedrongen.

Volgens de nieuwe richtlijn moeten de EU-lidstaten werkgevers straffen die mensen zonder geldige papieren tewerkstellen. Volgens de Spaanse staatssecretaris voor Migratie Consuelo Rumí gaat het om “de consolidatie van het systeem van aanwerving van immigranten in het land van oorsprong en een vergroting van de capaciteit van de staat in de strijd tegen de irreguliere immigratie”, zoals ze het donderdag op een persconferentie noemde.

Raúl Jiménez van de Spaans-Ecuadoraanse Vereniging Asociación is Rumí’s uitleg “een bewijs van de utilitaristische houding ten aanzien van migratie: ze ziet migranten alleen als werkkrachten en niet als personen met rechten.” Voor de staatssecretaris “komen de immigranten enkel van pas in tijden van voorspoed maar vindt men hun bijdrage in tijden van crisis niet nodig”, vindt Jiménez.

Gelijk aan oorlog

Het stoort María Concepción López van het Centrum voor Sociale Actie San Rafael, een Spaanse ngo, dat Rumí het woord “strijd” gebruikte: “Dat staat gelijk aan oorlog”, zegt ze. “We zijn het ermee eens dat men de werkgevers zonder scrupules moet straffen, velen behoren tot maffia’s.” Maar men mag daarbij de rechten van de immigrant niet schenden: “Die mag niet vervolgd worden voor een louter administratief feit, het zijn wanhopige mensen die op zoek zijn naar een vorm van regularisatie. Het is wie hen aanneemt, die de schuld draagt. Het zijn de werkgevers die de zwarte economie voeden, die gestraft moeten worden.”

Vooral in de huishoudhulp, waar de problemen het grootst zijn, moet de Spaanse regering de uitgebuite migranten beschermen, vindt Jiménez. “Het gaat meestal om vrouwen, velen worden bedreigd, hun documenten worden in beslag genomen en ze worden verplicht binnen te blijven.”

Staatssecretaris Rumí wees donderdag nadrukkelijk op de akkoorden die Spanje tekende met Marokko, Roemenië en Senegal: “Die stimuleren de groei en ontwikkeling van de landen waar de meeste immigranten vandaan komen.” Door die pacten daalde ook het aantal Marokkaanse minderjarigen dat naar Spanje overstak zonder begeleiding van volwassenen, vorig jaar met 80 procent.

Groot-Brittannië niet positief

Volgens Rumí stelt Spanje zich toleranter op dan Groot-Brittannië, waar men de immigratie “niet positief” aanpakt. De regering van Gordon Brown besliste bijvoorbeeld de niet-Europese perscorrespondenten slechts een zakenvisum van maximaal zes maanden te geven. “Ik heb veel vertrouwen in de manier waarop we het samenleven in ons land opbouwen”, aldus de Spaanse staatssecretaris. “Segregatie is niet de oplossing voor de crisis.”

Tijdens de Franco-dictatuur emigreerden de Spanjaarden massaal op zoek naar een beter leven. Maar sinds 1975 ziet men een omgekeerde beweging. De Spaanse economie groeide intussen exponentieel. “Toen er meer werknemers nodig waren dan de Spaanse (arbeids)markt kon leveren, namen we buitenlanders aan die sociale zekerheid en belastingen betaalden”, aldus Rumí.