De Turkse Nieuwe Wereldorde

Nieuws

De Turkse Nieuwe Wereldorde

De Turkse Nieuwe Wereldorde
De Turkse Nieuwe Wereldorde

Evert Govaerts

08 april 2009

Turkije breidt zijn macht in de wereld uit. Tijdens de Navo-top vorige week kreeg Turkije enkele nieuwe functies in het internationale politieke toneel, met steun van de Verenigde Staten. Waarom hebben de VS Turkije zo broodnodig?

Turkije heeft een mooi politiek machtsspel gespeeld de afgelopen dagen. Op de Navo-top in Straatsburg moest het overhaald worden om geen veto te gebruiken tegen de aanstelling van de Deense premier Rasmussen als secretaris-generaal. Turkije zit nog altijd gewrongen met het feit dat Rasmussen drie jaar geleden de Mohammed-cartoons in de Deense krant Jyllands-Posten niet heeft veroordeeld. Een tweede struikelblok was de Koerdische zender Roj-TV, die uitzendt vanuit Denemarken en een doorn in het oog is van Turkije.
Turkije werd over de streep getrokken door het enkele belangrijke posities op het internationale politieke toneel te geven. Zo kreeg het een post als adjunct-secretaris-generaal binnen de Navo. Die gaat zich toespitsen op de betrekkingen tussen de Navo en de moslimlanden. Turkije neemt in augustus ook het commando over van de Navo-troepen in Afghanistan, tijdens de potentieel explosieve Afghaanse verkiezingen.
Ook kreeg Turkije een zitje in het Europese Defensie Agentschap (EDA). Dat is een afzonderlijke tak van de Europese Raad die zich buigt over het Europese bewapeningsprogramma. Zo lijkt Turkije ook dichter bij een EU lidmaatschap te komen. Als het van de Verenigde Staten afhangt, moet Turkije ook toetreden tot de EU. Maar de Deense ex-premier Rasmussen, de Franse president Sarkozy en Duitse bondskanselier Merkel waren en zijn stevige tegenstanders van een Turkse toetreding.

Imago

Barack Obama breidt niet toevallig zijn Europese trip uit met een bezoek aan de Turkije. Het land heeft immers een groot leger, waarop de VS graag een beroep zouden doen om mee te werken aan de nieuwe Afghanistan-strategie. Bovendien kan Turkije helpen om het imagoprobleem van de Verenigde Staten in de islamitische wereld op te lossen.
Barack Obama pakte met het bezoek dat Amerikaans imagoprobleem aan. In zijn toespraak aan het Turkse parlement zei hij bijvoorbeeld  “geen oorlog te voeren tegen de islam.” Dat werd door het Turkse parlement met een applaus onthaald. De Amerikaanse president bekrachtigde dat door een bezoek te brengen aan de Blauwe Moskee in Istanbul.

De Armeense ‘kwestie’

Tijdens het bezoek van president Obama aan Turkije uitte de president geen kritiek op de Armeense genocide van 1915. Hij beloofde tijdens zijn campagne, zoals alle vorige presidenten, de Armeense genocide te erkennen en “de waarheid te spreken over de Armeense genocide.” Hij vergeleek de Armeense genocide met degene die nu aan de gang is in Soedan.
Tijdens de persconferentie maandag reageerde hij echter gematigder op de netelige vraag van de coresspondent van The Chicago Tribune, Christi Parson. “Ik ben niet van mening veranderd […] maar we moeten ons niet concentreren op mijn opinie. Ik wil ook de niet de Amerikaanse visie, op welke manier dan ook,  in de onderhandelingen tussen de Armeniërs en de Turken opleggen nu ze vooruitgang boeken met onderling overleg.” President Obama nam geen enkele keer het woord genocide in de mond. Hij krijgt een nieuwe kans op 24 april, dan herdenken de Armeniërs de opstand in Van in 1915. Turkije reageerde daarop met de deportatie en het uitmoorden van de Armeense elite, het begin van de genocide.