Portret: de vier vrouwen achter de Women's March

De oproep tot de Women’s March on Washington heeft zo’n 500.000 mensen gemobiliseerd, wereldwijd waren dat er zelfs 4,8 miljoen. Vier korte portretten van de vrouwen die er samen hun schouders onder zetten: Tamika D. Mallory, Carmen Perez, Linda Sarsour, en Bob Bland. 

  • katiebordner (CC BY 2.0) De Women's March in Washington DC katiebordner (CC BY 2.0)
  • Stephen Melkisethian (CC BY-NC-ND 2.0) Tamika Mallory Stephen Melkisethian (CC BY-NC-ND 2.0)
  • Festival of Faiths (CC BY 2.0) Linda Sarsour Festival of Faiths (CC BY 2.0)
  • katiebordner (CC BY 2.0) De Women's March in Washington DC katiebordner (CC BY 2.0)

Afgelopen zaterdag liepen minstens 500.000 mensen mee in de Women’s March on Washington. De mars kreeg navolging in de rest van de wereld. Ook in België demonstreerden ongeveer 2000 mensen op het Muntplein in Brussel. Vier vurige vrouwen zetten het initiatief op poten, Tamika D. Mallory, Carmen Perez, Linda Sarsour, en Bob Bland.

Tamika D. Mallory

Stephen Melkisethian (CC BY-NC-ND 2.0)

Tamika Mallory

De Verenigde Staten kende Tamika D. Mallory alvast als een vurige mensenrechtenactiviste alvorens de wereld met haar kennismaakte op 21 januari. Ze gaf een vlammende speech tijdens de Women’s March in Washington.

‘Ten slotte zullen we niet de woorden van onze vijanden herinneren, maar de stilte van onze vrienden.’

Ze pleitte ervoor de rechten te verdedigen van de mensen die aan de rand van de maatschappij staan. ‘Als je voor hen opkomt, kom je op voor iedereen.’ Niet door te zwijgen maar door onze stem te laten horen, kunnen zaken veranderen, luidt haar boodschap. Ze verwijst hierbij naar de befaamde uitspraak van Martin Luther King. ‘Ten slotte zullen we niet de woorden van onze vijanden herinneren, maar de stilte van onze vrienden.’ De Verenigde Staten vierde vorige week maandag nog haar Martin Luther King-dag.

Net zoals Martin Luther King staat ook Tamika D. Mallory voor geweldloos verzet. Zo was ze een spilfiguur bij het Gun Violence Awareness Month initiatief. De eerste organisatie in de Verenigde Staten die een maand lang focust op nodeloos en zinloos wapengeweld in New York. Wapengeweld maakte Mallory zelf tot slachtoffer. Ze werd een alleenstaande moeder nadat ze haar man zestien jaar geleden verloor bij een vuurgevecht.

Ze speelde tevens een rol bij de creatie van het New York City Crisis Management System dat inzet op preventie van wapengeweld. Het programma bouwt strategieën uit om het gebruik van wapens te verminderen in die buurten waar veel schietpartijen plaatsvinden.

Naast haar focus op wapengeweld, zet Tamika D. Mallory zich in voor gezondheidszorg, politioneel wangedrag, mensenrechten, en vrouwenrechten specifiek. Zo noemde het Amerikaanse JET magazine haar de ‘Sojourner Truth van onze tijd.’ Sojourner Truth, geboren als slavin, ontpopte zich na haar vrijlating tot een fervente verdedigster van vrouwenrechten en riep op tot de afschaffing van slavernij in de Verenigde Staten tijdens de negentiende eeuw.

Tamika D. Mallory is eveneens lid van de raad van bestuur bij The Gathering for Justice. De organisatie heeft er haar missie van gemaakt de raciale ongelijkheid in het strafrechtelijk systeem te elimineren. Mallory levert hierbij inspanningen om het verschil van aanpak bij de politie naargelang de afkomst van burgers te verkleinen. Valerie B. Jarrett, Senior Adviseur van de voormalige president Barack Obama, bejubelde haar als ‘een leider van morgen.’

Linda Sarsour

Festival of Faiths (CC BY 2.0)

Linda Sarsour

Linda Sarsour haar identiteit is een van diversiteit. ‘Ik sta hier voor jullie met trots als Amerikaanse moslima, zelfbewust als Palestijns-Amerikaanse, ongegeneerd afkomstig uit Brooklyn, New York’, luidde de scherpe openingszin van haar toespraak afgelopen zaterdag.

‘Een moslim zijn betekent eveneens een activist zijn. Mijn religie is een religie van sociale rechtvaardigheid.’

‘Een moslim zijn betekent eveneens een activist zijn. Mijn religie is een religie van sociale rechtvaardigheid.’ Sarsour heeft verschillende campagnes geleid, lokaal en nationaal om deze sociale rechtvaardigheid te verwezenlijken in de Verenigde Staten van Amerika.

Door haar toedoen sluiten de scholen van New York hun deuren tijdens het Suikerfeest en het Offerfeest. Na negen jaar zwoegen, wierp de campagne in 2015 haar vruchten af.

‘Het slagen van de campagne was mogelijk door de inzet van velen. Maar voor mijn kinderen was ik het hoofd van de campagne en het was hartverwarmend te merken dat mijn kinderen begrepen waar ik voor stond.’

Linda Sarsour is uitvoerend directeur bij Arab American Association of New York dat zich inzet voor vluchtelingen, asielzoekers, en immigranten voornamelijk uit de Arabische wereld.

‘Veel gemeenschappen, inclusief de moslimgemeenschap, hebben in stilte geleden de voorbije vijftien jaar (sinds de aanslagen van 9/11 red.), nu vraag ik jullie op te staan. Laat jullie stemmen horen.’

De Gathering for Justice is het platform waar de drie activisten samenkomen. Samen met Carmen Perez organiseerde ze de March2Justice. De 402 kilometer lange mars was de grootste en meest uitdagende onderneming van de Justice League NYC tot dusver.

Sarsour’s activisme is niet zonder controverse. Zo circuleert op Twitter #IMarchWithLinda als reactie op de aanvallen van rechts Amerika die ze te verduren krijgt. Maar ook binnen de Arabisch-Amerikaanse gemeenschap oogst ze kritiek. Zo schreef Ikhras midden 2016 al een artikel waarin ze de “echte” Linda Sarsour blootstellen als een ijskoude opportuniste zonder bij voorbeeld enige, grondige kennis van de Israëlisch-Palestijnse kwestie, een thema waarop ze zich nochtans sterk profileert.

Carmen Perez

Na twintig jaar inzet voor verschillende mensenrechten, vormt de massale opkomst bij de Women’s March een hoogtepunt binnen Carmen Perez’ strijd voor gendergelijkheid. ‘Dit is geen mars tegen Trump, maar een mars op Washington; het Amerikaans Congres, de Senaat, onze president’, zegde Perez in een interview aan PBS NewsHour.

‘Dit is geen mars tegen Trump, maar een mars op Washington; het Amerikaans Congres, de Senaat, onze president’

Ze besloot haar leven te wijden aan het helpen van jongeren.

Perez verloor haar twee jaar oudere zus op zeventienjarige leeftijd in een ongeval met de auto. Haar verlies liet een grote indruk na op Perez. Vanaf dat moment groeide de activiste in haar, zegt ze zelf.

Carmen Perez is uitvoerend directeur bij Gathering for Justice. Sinds 2010 doorkruist ze de wereld in functie van de organisatie. Als een waar vredesactiviste stelt ze hierbij burger- en mensenrechten voorop. Tijdens haar presentaties ontplooit ze alternatieven voor opsluiting en geweld.

Perez lag mede aan de basis van de Justice League NYC – een dochter van de Gathering for Justice - opgericht in 2013. De Justice League NYC hield onder andere in 2014 een conferentie GULD (Growing Up Locked Down) waarbij de focus op jeugdrecht lag. Verschillende culturele, spirituele en educatieve evenementen georganiseerd in New York en in California staan op haar naam. Ze neemt haar werkervaring opgedaan in jeugdinstellingen en –gevangenissen hierin mee. Daarnaast zijn er ook verschillende voorbeelden van gedetineerde jongeren die haar steun genieten.

katiebordner (CC BY 2.0)

De Women’s March in Washington DC

Bob Bland

Bob Bland is misschien wel het genie achter de schermen. Ze kanaliseerde de verscheidene oproepen van vrouwen, verspreid over de Verenigde Staten, om Washington te bestormen in een vreedzame mars.

Ze kanaliseerde de verscheidene oproepen van vrouwen, verspreid over de Verenigde Staten, om Washington te bestormen in een vreedzame mars.

Ze mobiliseerde Tamika D. Mallory, Carmen Perez en Linda Sarsour om de optocht op touw te zetten. Zo bracht ze activisten met een verschillende achtergrond samen.

Elk van hen staat voor een bepaalde minderheidsgroep in de samenleving. Deze minderheidsgroepen kennen elk hun eigen geschiedenis van verzet. Nu komen ze samen in hun mars op Washington. Maar er is meer. Het toont ook een nieuw bewustzijn.

De mars, zo lieten ze weten aan Time, ‘was een publieke declaratie van een nieuwe coalitie, één in hun wil vrouwenrechten, minderheden en iedereen, kwetsbaar voor het nieuwe presidentiële regime, te beschermen.’

Bob Bland is actief in sociaal ondernemen. Ze is de CEO en oprichter van Manufacture New York (MNY), een bedrijf dat de impact van mode op het ecosysteem wil nagaan. Hun missie is de Amerikaanse mode-industrie nieuw leven in te blazen via een ecologische weg. Ze is een voorsvechter van ethische kledij met een focus op lokale productie.

Interview met Bob Bland en Carmen Perez:

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3306   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift