Ziekte duikt ook op in VS, China en Japan

Dengue bedreigt 6 op 10 wereldburgers in 2080

Sanofi Pasteur / Patrick de Noirmont (CC BY-NC-ND 2.0)

Dengue preventie in de straten van Bangkok.

Afrikaanse landen, met name in de Sahel en Zuidelijk Afrika, zien de dreiging van dengue aanzienlijk groeien tegen 2080. Ook de Verenigde Staten en kustgebieden in China en Japan zien de ziekte oprukken, blijkt uit onderzoek in Nature Microbiology.

Dengue is al enkele tientallen jaren aan een snelle opmars bezig. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is het van alle ziekten die worden overgedragen door insecten de meest belastende voor de gezondheidszorg. Jaarlijks vallen wereldwijd naar schatting tienduizend slachtoffers en raken nog eens 100 miljoen mensen besmet. Er is geen goede behandeling. Het enige wapen tegen de ziekte is de bestrijding van de mug die ze overdraagt. 

2080

Om de toekomstige opmars van de ziekte in te schatten, brachten onderzoekers van de London School of Hygiene & Tropical Medicine en de Universiteiten van Oxford en Washington het toekomstige leefgebied van de muggen in kaart. Ze analyseerden onder meer het veranderende klimaat, de toenemende verstedelijking en andere sociaaleconomische trends.

Jaarlijks vallen wereldwijd naar schatting tienduizend slachtoffers en raken nog eens 100 miljoen mensen besmet.

De resultaten tonen dat vooral demografische ontwikkelingen in de regio’s waar de ziekte nu al is de impact vergroten. Tegen 2080 zal 60 procent van de wereldbevolking het risico lopen met de ziekte in aanraking te komen.

De grootste toename is te vinden in Afrika, met name in de Sahel en Zuidelijk Afrika.

“Het meest verrassende is dat we een veel minder grote geografische verspreiding voorspellen dan eerdere denguekaarten”, zegt Oliver Brady, van de London School of Hygiene & Tropical Medicine. “Hoewel de klimaatverandering bijdraagt aan de opmars van dengue, blijkt dat de bevolkingsgroei en verstedelijking in tropische gebieden een veel grotere rol spelen in de bepaling wie risico loopt.”

Europa 

In tegenstelling tot eerdere studies is er geen sterke opmars voorspeld in Europa. De wetenschappers zien de ziekte enkel toenemen in gebieden rond de Middellandse Zee. 

Het leefgebied van de mug breidt zich wel uit in de VS, China, Japan en Australië. Daarnaast rukt de mug ook op in hoger gelegen gebieden van Mexico en Argentinië. In Oost-Afrika en India trekt de mug zich deels terug. 

Maatregelen 

“We ontdekten dat de bevolking die risico loopt aanzienlijk zal groeien in veel gebieden die het economisch moeilijker hebben en het minst goed gewapend zijn om met de toenemende druk op het gezondheidssysteem om te gaan”, zegt Simon Hay, hoogleraar Health Metrics Sciences aan de Universiteit van Washington. 

De wetenschappers besluiten dan ook dat de strijd tegen dengue gefocust moet blijven op de regio’s waar dengue nu al endemisch is, eerder dan op de verspreiding naar het Westen. 

“We moeten nu actie ondernemen door te investeren in nieuwe vaccins en muggenbestrijding, de uitstoot van broeikasgassen aan banden leggen en plannen voor een duurzame bevolkingsgroei en verstedelijking. Dat zijn allemaal cruciale stappen om de impact van het virus te beperken”, zegt Hay. 

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2886   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift