Dengue-epidemie zorgt voor ongerustheid

Nieuws

Dengue-epidemie zorgt voor ongerustheid

Mario Osava

27 februari 2002

De snelle verspreiding van dengue of
moeraskoorts zorgt voor een kleine psychose in Brazilië. In Rio de Janeiro
en de naburige staten groeit de angst voor de besmettelijke ziekte, die in
zijn ergste variant dodelijk kan zijn. Vorige week werden dagelijks
gemiddeld 1.600 gevallen vastgesteld, het dubbele van de week voordien.

De staat Rio de Janeiro kreeg voor het eerst af te rekenen met dengue in
1986 en ook in de jaren 90 brak de ziekte tweemaal door. Maar nu is er echt
sprake van een epidemie. In Rio de Janeiro, waar 14,4 miljoen mensen leven,
werden van 1 januari tot 21 februari maat liefst 33.671 gevallen van dengue
gerapporteerd. Het werkelijke aantal gevallen ligt waarschijnlijk nog veel
hoger.

Ook hemorragische dengue, de dodelijke variant die gepaard gaat met
bloedingen, steekt massaal de kop op. In de staat werden 577 van die
gevallen gemeld en 14 mensen zijn gestorven aan de gevolgen ervan. De
ziekenhuizen in Rio en andere staten hebben moeite om het aantal patiënten
op te vangen. Het ministerie van Gezondheidszorg heeft 2.000 soldaten
ingezet in de strijd tegen de Aedes aegypti, de mug die de ziekte
verspreidt.

De mug kwam 30 jaar geleden enkel voor op de Caribische eilanden, in Guyana,
Suriname en in Venezuela, maar nu zwermt de ziekte in vrijwel alle
Latijns-Amerikaanse landen uit. Enkel Chili, Uruguay en het zuiden van
Argentinië blijven gespaard door het koudere klimaat.

De angst om ‘het volgende slachtoffer te worden zit er diep in, zegt María
do Carmo Brito, een gezondheidswerker die actief is in één van de meest
riskante wijken in Rio de Janeiro. De ziekte komt vaak voor in arme wijken
in warme steden, waar de muggen gedijen op vuilnisbelten, brak water en een
gebrek aan openbare netheid.

Door de aard van het beestje is dengue een stadsziekte, in tegenstelling tot
andere ziektes die door muggen worden overgedragen - malaria en gele koorts.
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) raken wereldwijd 50 tot 100
miljoen mensen per jaar besmet.

Er bestaat geen vaccin tegen dengue. Wie besmet raakt, heeft één of twee
weken hevige pijn en hoge koorts. Wie ook bloedingen vertoont, dient
onmiddellijk opgenomen in een ziekenhuis. De enige manier om de ziekte te
bestrijden is de omhaling van het huisvuil beter te organiseren, riolen aan
te leggen en via bewustmakingscampagnes de bevolking ervan te overtuigen om
stilstaand water te mijden.

Ook de Cubaanse regering is vorige maand begonnen met een grootscheepse
schoonmaakacties onder impuls van dengue. De ziekte stak er medio 2001 de
kop op en zorgde tot dusver voor 2000 gerapporteerde besmettingen en twee
dodelijke slachtoffers. Sinds januari zamelde de overheid 1,6 miljoen
kubieke meter afval in, helemaal in het teken van de strijd tegen de Aedes
aegypti.