Devaluatie Argentijnse peso kan integratieproces versnellen

Nieuws

Devaluatie Argentijnse peso kan integratieproces versnellen

Marcela Valente

19 februari 2002

De opheffing van de vaste wisselkoers
tussen de Argentijnse peso en de dollar maakt de weg vrij voor een snellere
integratie van de economieën in het zuiden van Latijns-Amerika. Tot die
conclusie zijn de presidenten van de Mercosurlanden maandag in Buenos Aires
gekomen. Maar rond het thema een gemeenschappelijke munt voor het
handelsblok - een mogelijke doelstelling van het integratieproces - bestaat
nog steeds grote terughoudendheid.

De presidenten van de Mercosurlanden Argentinië, Brazilië, Uruguay en
Paraguay en hun collega’s uit Chili en Bolivia, twee geassocieerde landen,
namen tijdens hun bijeenkomst in Buenos Aires de draad weer op van een
topontmoeting in Montevideo op 20 december. Die moest worden opgeschort door
het ontslag van de Argentijnse president Fernando de la Rúa. In Buenos Aires
kondigde het handelsblok een boodschap van solidariteit af met Eduardo
Duhalde, die na een moeilijke overgangsperiode op 1 januari de nieuwe
Argentijnse president werd. De overige Mercosurleiders dringen er bij de
internationale financiële gemeenschap op aan begrip te tonen voor de
moeilijke economische situatie waarin Argentinië zich bevindt.

De Braziliaanse president Fernando Henrique Cardoso sprak geruchten tegen
dat Brazilië samen met een aantal andere landen een financieel hulppakket
voor Argentinië zou voorbereiden. Hij verklaarde wel dat zijn regering al
het mogelijke zou ondernemen om het Internationaal Monetair Fonds (IMF)
ertoe te bewegen Argentinië bij te springen. Volgens Cardoso doet Argentinië
al inspanningen om de zware financiële crisis waarin het land zich bevindt
te boven te komen, en zou het niet eerlijk zijn te wachten tot die ommezwaai
in het beleid helemaal afgerond zou zijn vooraleer verdere hulp toe te
zeggen. Cardoso legde er de nadruk op dat die hulp niet van de rest van het
arme Latijns-Amerika hoort te komen, maar wel van de rijke landen.

De Zuid-Amerikaanse collega’s van Duhalde toonden zich opgelucht over de
opheffing van de vaste wisselkoers tussen de Argentijnse peso en de
Amerikaanse dollar - 11 jaar lang waren de twee munten evenveel waard.
Volgens de Boliviaanse president Jorge Quiroga vormde die kunstmatige
pariteit jarenlang een niet erkend probleem voor de Mercosur. Voor
Argentinië levert de wijziging van dat oude wisselkoersbeleid grote
problemen op, maar de beslissing schept tegelijk kansen om vooruitgang te
boeken op het vlak van de integratie binnen het handelsblok en ook met de
landen van de Andes, verklaarde Quiroga. Bolivia is naast een geassocieerde
lidstaat van de Mersocsur ook lid van de Andesgemeenschap, die verder uit
Peru, Colombia, Ecuador en Venezuela bestaat.

Ook volgens de Chileense president Ricardo Lagos biedt het feit dat alle
Mercosurlanden nu hetzelfde wisselkoerssysteem hanteren, mogelijkheden om
economisch nauwer te gaan samenwerken. Lagos waarschuwde Duhalde wel dat het
cruciaal is de inflatie onder controle te houden om voordeel te kunnen halen
uit een devaluatie. Chili zelf slaagde er in de inflatie de voorbije twee
jaar niet boven de twee procent op jaarbasis te doen uitkomen, al verloor de
Chileense peso in de tijd wel een kwart van zijn waarde ten opzichte van de
dollar.

Over een eventuele gemeenschappelijke munt voor de regio lieten de
Mercosurleiders zich enkel heel voorzichtig uit, al leek de weg daarheen
tijdens de voorbereidende vergaderingen op ambtenarenniveau vorige week open
te liggen. De lidstaten zijn het eens over de oprichting van een Monetair
Instituut van de Mercosur, al zal de officiële aankondiging daarvan
waarschijnlijk moeten wachten tot juni. Pas dan kan de macro-economische
stabiliteit van Argentinië onder het nieuwe wisselkoersregime geëvalueerd
worden.

Volgens Martín Redrado, de Argentijnse staatssecretaris voor internationale
economische relaties, zal de Mercosur in de Paraguayaanse hoofdstad Asunción
ook een permanent tribunaal voor de behandeling van belangenconflicten
opzetten. Die instelling komt in de plaats voor de specifieke
geschillencommissies die tot hiertoe geval per geval in het leven werden
geroepen.

De slotverklaring van de topontmoeting lijkt alle potentiële partners van de
Mercosur tevreden te stellen. De vier presidenten van de volwaardige
Mercosurlidstaten bevestigen hun engagement om hun economisch beleid meer te
coördineren met dat van de geassocieerde landen Chili en Bolivia. De
presidenten scharen zich achter de inspanningen om tot een
vrijhandelsakkoord te komen tussen de Mercosur en de VS, maar spreken even
goed hun steun uit voor de al vergevorderde bilaterale
handelsonderhandelingen tussen Chili en de VS en de verkennende gesprekken
tussen Uruguay en Washington om gelijkaardige gesprekken aan te knopen. Ten
slotte hopen de Mercosurlanden dat de vrijhandelsonderhandelingen die ze met
de Andesgemeenschap voeren, in juni kunnen worden afgrond.