‘Deze overheidssteun is een goede impuls voor ngo's’

Nieuws

Belastingvermindering tot 60 procent voor giften aan ngo’s

‘Deze overheidssteun is een goede impuls voor ngo's’

‘Deze overheidssteun is een goede impuls voor ngo's’
‘Deze overheidssteun is een goede impuls voor ngo's’

Juliet Hoornaert

15 oktober 2020

Als steunmaatregel tijdens de coronacrisis maakte de overheid giften aan ngo’s voor zestig procent fiscaal aftrekbaar. Dat is aanzienlijk meer dan de eerdere 45 procent. In het middenveld rijzen er stemmen die daar de waarde van inzien.

PxHere (CC0)

PxHere (CC0)

De luchtvaart- en evenementensector zijn niet de enige waar het coronavirus voor zware financiële uitdagingen zorgt. Ook ngo’s zijn sterk getroffen. De overheid besloot om giften aan ngo’s te stimuleren door de belastingvermindering van 45 naar 60 procent op te trekken. ‘Dit is een bijzonder welkom instrument om campagne mee te voeren’, zegt Els Hertogen van 11.11.11.

In juni dit jaar besliste de federale overheid om, in aanvulling van een taxsheltersysteem voor kmo’s, donaties aan erkende ngo’s toegankelijker te maken. Zo wordt de belastingvermindering opgetild van 45 procent naar 60 procent. Wie vandaag dus een gift van 100 euro doet, vermindert zijn belastingen met 60 euro. Iedereen die kan bewijzen dat hij of zij ngo’s voor meer dan 40 euro per kalenderjaar steunt, heeft recht op deze verhoogde tegemoetkoming.

Algemeen directeur van ontwikkelingsorganisatie 11.11.11 Els Hertogen is optimistisch over deze beslissing. ‘Wij hebben gekozen om niet volledig van subsidies afhankelijk te zijn; zo rekenen we voor 45 procent op particuliere giften. Als we dus binnenkort campagne voeren, kunnen we deze steunmaatregel extra in de verf zetten.’

11.11.11 werd onmiddellijk gecontacteerd over de belastingverlaging. Bij het Brusselse Doucheflux verliep dat anders. De organisatie, die voor het betrekken en verzorgen van daklozen tien personeelsleden in dienst heeft, vernam via één van hun vrijwilligers dat er een verhoogde fiscale aftrekbaarheid kwam. Deze had de krant gelezen en wist het nieuws zo tot Elisabeth Mareels te brengen, de chef Fondsenwerving en Communicatie.

‘Ik weet niet hoe dit speelt op mensen hun motivatie om te doneren’, aldus Mareels. ‘Ik betwijfel bijvoorbeeld dat het voor de vrijwilligers die ons ook nog eens financieel steunen, een groot verschil zal uitmaken. Voor veel bedrijven is het echter een voorwaarde dat we fiscale attesten kunnen afgeven — daar kan het dus op termijn wel zijn gewicht hebben.’

Els Hertogen stipt meer dan enkel deze maatregel aan als een welkome tegemoetkoming aan de sector. Schenkingen via wilsbeschikkingen zouden ook belastingvrij worden vanaf juli 2021. ‘Hier kijken we erg naar uit. Als donaties via erfenissen laagdrempeliger worden, kan dat een groot verschil maken’, aldus Hertogen.

Niet elke organisatie kan fiscale attesten uitschrijven. Enkel erkende instellingen zijn hiertoe gemachtigd. Een aanvraag tot erkenning kan ingediend worden bij de Minister van Financiën, die deze kan goedkeuren voor een maximumperiode van 6 jaar. Dit is echter enkel weggelegd voor vzw’s. De organisatie moet ook al twee jaar actief zijn en er zijn een aantal bijzondere voorwaarden van tel. De aanvraagprocedure kan tot een jaar in beslag nemen. Een andere, snellere mogelijkheid is het openen van een tijdelijke projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting. Deze kan van pas komen om zichtbaarheid en een startbudget te verwerven en om, via een samenwerking met een erkende instelling, vertrouwen in te boezemen bij potentiële schenkers.