Diepe verdeeldheid over wegwerken digitale kloof

Nieuws

Diepe verdeeldheid over wegwerken digitale kloof

Gustavo Capdevila

18 februari 2003

De ontwikkelingslanden moeten dringend steun
krijgen om hun technologische achterstand inzake informatica en
internettoegang weg te werken. Daarover was iedereen het gisteren eens op
de tweede voorbereidende vergadering van WSIS, de wereldtop over de
informatiemaatschappij. Op de vraag hoe dat moet gebeuren, gaven bedrijven,
universiteiten, overheden en ngo's echter radicaal verschillende antwoorden.

De digitale kloof overbruggen, is dat een taak van de overheid of moeten de
ICT-bedrijven vrij spel krijgen? Dat was de hamvraag die gisteren in Genève
werd gesteld op de prepcom 2 (de tweede voorbereidingsvergadering) van de
Wereldtop over de Informatiemaatschappij (WSIS) van de Verenigde Naties. De
conferentie, voorzien voor december van dit jaar in de Zwitserse hoofdstad
met een opvolger in 2005 in Tunesië, moet bijdragen tot het dichten van de
digitale kloof - de ICT-achterstand waardoor de ontwikkelingslanden nog
meer achterop dreigen te raken bij de mondiale ontwikkelingen op het vlak
van economie, gezondheidszorg en onderwijs.

De grote ICT-bedrijven, aanwezig onder de paraplu van de Internationale
Telecommunicatie-unie (ITU), wezen op het gebrek aan infrastructuur en de
noodzaak om te investeren in internettoegang voor iedereen. Die oplossing
en de sterke inspraak van bedrijfswereld werd afgekraakt door de aanwezige
ngo’s. De werkteksten die de ITU voorlegde leggen veel te veel nadruk op
infrastructuurontwikkeling (in het Zuiden) en potentiële markten (voor het
Noorden) en veel te weinig op de rechten en de reële noden van de mensen
waarover het gaat, zegt de Swiss Coalition of NGOs. Volgens de ngo’s denkt
de bedrijfswereld veel te snel in termen van internettoegang, terwijl het
in de eerste plaats moet gaan over de vraag hoe ICT ten dienste kan staan
van lokale gemeenschappen.

Een andere belangrijke vraag luidde of software even strikt beschermd moet
worden als in de VS en Europa. Lawrence Lessig, professor in de rechten aan
de universiteit van Stanford in de Verenigde Staten, riep de delegaties op
om zich te verzetten tegen het extreme protectionisme van intellectuele
eigendomsrechten in de ICT-sector, een fenomeen dat in zijn eigen land het
sterkst speelt. Ook de Franse politicus Jacques Attali brak een lans voor
minder strikte softwarelicenties. De vernieuwingen in de ICT moeten vrij
toegankelijk zijn, vindt Attali, zeker omdat het om een nieuwe technologie
gaat. Attali vergeleek het internet en ICT in het algemeen met de
pioniersjaren van de radio, toen artiesten en wetenschappers vrij en vrank
informatie uitwisselden tot het medium een stek had veroverd naast de
gedrukte media. De essentie van het debat is dat informatie een openbaar
goed is en dat de toegang ertoe een levensbelangrijk goed is. Het recht
op informatie dient volgens Attali te worden aangevuld met het recht om de
kanalen te hebben waardoor die informatie wordt verspreid.

+ITU (http://www.itu.int/) +Asia Network Research (http://www.anr.org)
+Swiss Coalition (http://www.swisscoalition.ch) +International Chamber of
Commerce (http://www.iccwbo.org)