Digitale kloof versmalt

Nieuws

Digitale kloof versmalt

Gustavo Capdevila

07 juli 2006

Ontwikkelingslanden halen hun achterstand in het gebruik van telecommunicatie en informatica in, zeggen VN-experts. Met het internet verbonden computers en mobiele telefoons worden ook in arme landen voor steeds meer mensen onmisbare instrumenten.

De verspreiding van informatica en moderne telecommunicatie “wordt langzaam evenwichtiger”, zeggen onderzoekers van de Unctad, de VN-conferentie over Handel en Ontwikkeling. De Internationale Telecommunicatie-Unie ziet in een ander recent rapport “eerste bemoedigende tekenen” dat de digitale kloof smaller wordt.

De VN organiseerden in 2003 in Genève en in 2005 in Tunis een dubbele Wereldtop over de Informatiesamenleving. Het belangrijkste thema was de achterstand van de ontwikkelingslanden in de toepassing van informatie- en telecommunicatietechnologieën.

Eén van de ambitieuze doelstellingen die in Genève werden vastgelegd, was om tegen 2015 alle dorpen in de wereld met het internet te verbinden. In 2003 waren er nog zowat een miljard mensen in 800.000 dorpen die nog helemaal verstoken waren van moderne telecommunicatie.

Dat aantal slinkt nu snel. De Internationale Telecommunicatie-Unie heeft een schaal ontwikkeld, de Index van Digitale Kansen, die een en ander meet. De index varieert van nul – helemaal geen toegang tot informatica en het internet – tot één, een toestand van onbeperkte toegang van alle burgers tot digitale snufjes en de virtuele wereld. Momenteel komt Zuid-Korea met een score van 0,79 op de eerste plaats op die schaal, gevolgd door Japan, Hongkong, Denemarken en IJsland. Dan volgen de te verwachten landen als Zweden en Noorwegen, maar ook verdere verrassingen als Estland en Slovenië.

India en China, twee landen met een enorme bevolking, rukken ook met reuzenschreden op in de lijst. In India winnen mobiele telefoonmaatschappijen tegenwoordig elke maand twee miljoen nieuwe abonnees; in China zijn dat er zelfs drie à vier miljoen. Ook in Afrika en Latijns-Amerika gaat de ontwikkeling van de telecommunicatiemarkt snel. (PD)