Diversiteit aan UZ Gent: uitdaging of barrière?

Nieuws

Diversiteit aan UZ Gent: uitdaging of barrière?

Diversiteit en gelijke kansen zijn zo al geen eenvoudige thema’s. Maar hoe gaat de medische sector er mee om? Tijdens een symposium aan de UZ Gent bleken er twee visies op de problematiek: uitdaging of onoverkomelijke barrière?

Het symposium werd op 18 september gehouden onder impuls van Patricia Fruyt, dienstverantwoordelijk Sociale Dienst Patiënten en Interculturele Bemiddeling UZ Gent en Marleen Temmerman, voorzitter van de stuurgroep Diversiteit en Gelijke Kansen en richtte zich voornamelijk op personeelsleden en studenten.

Maatschappelijk kapitaal

“Iedere patiënt heeft een eigen verhaal, een geschiedenis en een zorgbehoefte”, benadrukt Patricia Fruyt. “18,9% van de Gentse bevolking behoort tot een etnisch culturele minderheid. Dat brengt culturele verschillen met zich mee die kunnen gezien worden als een uitdaging of een onoverkomelijke barrière. Aan het personeel en de zorgverleners de keuze welke benadering ze hanteren.”

“De diversiteit die een multiculturele samenleving met zich meebrengt, is maatschappelijk kapitaal”, vervolgt Fruyt. “Men vraagt zich wel eens af hoeveel diversiteit een instelling als de onze kan en mag hebben, maar naar mijn mening vergroot verscheidenheid het arsenaal van zienswijzen en oplossingsstrategieën. Het is een vindplaats voor nieuwe inzichten en een ontwikkelingsruimte voor nieuwe methoden.”

Bewuste zorgverlening

Mensen denken volgens Fruyt vaak in tegenstellingen. “Tweedelingen zoals ‘goed, kwaad’, ‘allochtoon of autochtoon’, verwijzen niet naar gescheiden werelden maar naar verbonden milieus.”, zegt de dienstverantwoordelijke. “Mensen willen de complexe werkelijkheid van vandaag inzichtelijk maken en willen een betekenis geven aan onderscheid in onze maatschappij.”

“Het is als zorgverlener belangrijk om te leren omgaan met racistische opmerkingen op de werkvloer”, gaat Fruyt verder. “We moeten ons bewust zijn van die diversiteit. We mogen niet vervallen in culturele stereotypen en we moeten onze professionele verantwoordelijkheden opnemen.”

Openheid en professionaliteit

“UZ Gent wil een pluralistische instelling zijn met respect voor haar patiënten”, vertelt Marleen Temmerman. “We kwamen erachter dat we geen uitgeschreven beleid hadden als het gaat om interculturaliteit en gelijke kansen binnen onze ziekenhuisomgeving.” Het Universitair Ziekenhuis heeft dan haar strategisch beleidsplan verder uitgewerkt en uitgediept. “Met een aantal personen zijn we de uitdaging aangegaan om onze doelstellingen concreet te maken. Openheid en een professionele houding zijn voor ons erg belangrijk.”

© 2012 – StampMedia – Valerie Schreurs