3 op de 10 Afghaanse kinderen zullen dit jaar honger lijden

Nieuws

Ngo Save The Children luidt de alarmbel

3 op de 10 Afghaanse kinderen zullen dit jaar honger lijden

Maar liefst 6,5 miljoen kinderen in Afghanistan zullen dit jaar te maken krijgen met crisisniveaus van honger, zegt hulporganisatie Save The Children. Dat komt door de impact van overstromingen, aanhoudende droogte en de terugkeer van Afghaanse vluchtelingen uit Pakistan en Iran.

Uit nieuwe cijfers van de Integrated Food Security Phase Classification (IPC), een instrument om de voedselzekerheid van een regio te peilen, blijkt dat tegen oktober 28 procent van de bevolking, ongeveer 12,4 miljoen mensen, te kampen zal hebben met acute voedselonzekerheid. Dat betekent dat iemands leven of levensonderhoud in gevaar is omdat hij of zij niet voldoende voedsel kan consumeren.

Van hen zullen bijna 2,4 miljoen mensen te maken krijgen met noodniveaus van honger. Er nog maar één volgende stap, en dat is hongersnood, oftewel dood door uithongering en ziekte vanwege grootschalige voedseltekorten.

De cijfers zijn een lichte verbetering ten opzichte van de situatie in oktober vorig jaar. Toch is volgens Save The Children de nood aan hulp nog groot. De helft van de bevolking leeft in armoede.

Acute ondervoeding

In mei eisten stortregens en plotselinge overstromingen in Noord-Afghanistan meer dan vierhonderd levens. Duizenden huizen werden verwoest of beschadigd, en landbouwgrond werd onbruikbaar.

‘Als mijn kinderen honger hebben, worden ze verdrietig, en dat heeft een grote impact op mij.’

Op basis van de huidige omstandigheden en de IPC-cijfers schat Save the Children dat dit jaar 2,9 miljoen kinderen jonger dan vijf jaar zullen lijden aan acute ondervoeding: aanzienlijk gewichtsverlies door een tekort aan voedsel.

‘Als mijn kinderen honger hebben, worden ze verdrietig, en dat heeft een grote impact op mij’, zegt Mariam, de moeder van Firoz.  Ze leeft in het noorden van het land samen met haar man en elf kinderen. Haar echtgenoot was landbouwer maar moet nu constant op zoek naar ander werk vanwege de droogte die al drie jaar aanhoudt.

‘We hebben wat voedsel, maar het is niet genoeg voor iedereen. We kunnen het ons niet veroorloven. Er zijn dagen dat we een volledige maaltijd hebben, en op andere dagen eten we geen volledige maaltijden.’

‘Deze mensen hebben financiële problemen’, zegt Nawid, die als medisch hulpverlener werkt voor Save The Children. ‘Ze hebben wel grond, maar geen water of voldoende middelen om aan landbouw te doen. Ze zijn technisch werkloos.’

Volgens Nawid treft het voedseltekort kinderen disproportioneel. Veel minderjarigen kunnen niet naar school omdat ze moeten werken om voedsel te vinden voor hun gezin, of omdat ze er geen energie voor hebben.

Humanitaire hulp

De lichte verbetering in het aantal kinderen dat naar verwachting te maken zal krijgen met acute honger is te danken aan wijdverbreide humanitaire hulp en een iets optimistischer vooruitzicht op de oogst. Echter, door wereldwijde bezuinigingen op ontwikkelingshulp zal de voedselhulp het komende jaar waarschijnlijk afnemen.

Sinds september 2023 zijn meer dan 557.000 Afghanen teruggekeerd uit Pakistan nadat het land aankondigde dat alle buitenlanders zonder papieren vrijwillig moeten vertrekken of gedeporteerd zullen worden. Bijna de helft van de terugkeerders zijn kinderen. In Jalalabad, waar veel van hen verblijven, zal het hongerniveau en de concurrentie om banen naar verwachting stijgen.

‘Kinderen lijden onder de verwoestende gevolgen van drie jaar droogte, hoge werkloosheid en de terugkeer van meer dan 1,4 miljoen Afghanen uit Pakistan en Iran’, zegt Arshad Malik, landendirecteur van Save the Children in Afghanistan.

‘De verbetering in het aantal mensen dat naar verwachting acute honger zal ervaren dit jaar is bemoedigend, maar zonder verhoogde internationale steun is er een gevaar dat deze trend zich omkeert. Slechts 16 procent van de financiering voor het humanitaire responsplan van dit jaar is tot nu toe gehaald, terwijl bijna de helft van de bevolking hulp nodig heeft. Dit is niet het moment voor de wereld om weg te kijken.’