Duitsland begint duurzaamheidsdialoog met grote ontwikkelingslanden

Nieuws

Duitsland begint duurzaamheidsdialoog met grote ontwikkelingslanden

Peter Deselaers

08 maart 2005

Duitse experts bieden Rusland en vier grote ontwikkelingslanden hun diensten aan om de toekomst van onze planeet veilig te stellen. Duitsland begint een dialoog over duurzame ontwikkeling met Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. De koers die deze vijf landen de komende jaren gaan varen, bepaalt of de wereld leefbaar blijft, zeggen de Duitse initiatiefnemers.

Volgens een studie van de investeringsbank Goldman Sachs zullen Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika tegen 2050 samen een groter bruto binnenlands product hebben dan de VS, Japan, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Italië samen. De BRICS-landen (naar het acroniem van de vijf landen) wegen ook in politiek opzicht steeds zwaarder, zegt Bernd Eisenblättler, de directeur van de Gesellschaft für Technische Zusammmenarbeit. De belangrijkste uitvoerder van de Duitse ontwikkelingssamenwerking lanceerde vorige week in Berlijn samen met de Duitse Raad voor Duurzame Ontwikkeling het project BRICS+G (G staat voor Duitsland). BRICS+G zal een dialoog over nationale strategieën voor duurzame ontwikkeling op gang brengen tussen Duitsland en experts uit de 5 landen.

Duurzame ontwikkeling probeert economische doelstellingen te verzoenen met milieubekommernissen, sociale eisen en de zorg voor de komende generaties. Tussen april en juni organiseren de betrokken landen zes nationale workshops over deelthema’s van het veelomvattende concept. Partnerorganisaties in elk land kiezen de deelnemers. De resultaten van al dat denk- en praatwerk worden voorgesteld op een conferentie in Berlijn in september. De initiatiefnemers willen belangrijke beleidsmakers bij het proces betrekken.

De grote vrees van de Duitse organisatoren is dat de vijf BRICS-landen dezelfde ontwikkelingskoers kiezen als de westerse landen. Dat groeiscenario zou uitlopen op een catastrofe. De BRICS-landen tellen nu al 2,7 miljard inwoners, meer dan 40 procent van de wereldbevolking. Als China even autogek wordt als Europa, zullen er in China 650 miljoen auto’s rondrijden, zegt Peter Wahl, een medewerker van de Duitse niet-gouvernementele organisatie WEED. Nu zijn er wereldwijd ongeveer 600 miljoen auto’s op de baan. Ook de energiehonger van China dreigt voor internationale problemen te zorgen. Met wat vertraging kan hetzelfde scenario zich herhalen in India, een land met een even gigantische bevolking en nog minder natuurlijke rijkdommen dan China. Rusland is rijk aan grondstoffen, maar weet nog niet waarvan zijn komende generaties zullen leven als het land door zijn olie- en gasvoorraden heen zit.

Ook een eerlijke verdeling van de welvaart in de drie landen is cruciaal voor een veilige toekomst. China, India en Rusland zijn drie kernmogendheden - onrust is er altijd extra gevaarlijk. In Brazilië en Zuid-Afrika komt het er dan weer op aan de enorme rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen niet te verkwanselen.

De initiatiefnemers van de duurzaamheidsdialoog willen niet blijven steken in een politieke discussie - ze willen concrete ervaringen uitwisselen. Duitsland, de zieke reus van Europa, denkt dat het zelf ook iets leren heeft van de vijf BRICS-landen. Gernot Klepper, een onderzoeker van het Instituut voor Wereldeconomie in Kiel, denkt dat Brazilië de Duitsers bijvoorbeeld kan bijbrengen hernieuwbare grondstoffen als hout en landbouwgewassen beter te beheren. En misschien krijgt de slabakkende Duitse economie wat nieuwe zuurstof door de hechtere samenwerking met de vijf BRICS-landen. Duitsland is sterk in milieutechnologie, en extra opdrachten uit de vijf groeilanden zijn welkom.(PD/ADR)