Duitsland ziet aardgas als cruciale tussenoplossing voor energietransitie

Nieuws

Duitse regering blijft zich kanten tegen kernenergie

Duitsland ziet aardgas als cruciale tussenoplossing voor energietransitie

Duitsland ziet aardgas als cruciale tussenoplossing voor energietransitie
Duitsland ziet aardgas als cruciale tussenoplossing voor energietransitie

IPS / Climate Home News / Nikolaus J Kurmayer

27 januari 2022

Aardgas is nodig als tussenoplossing voor de energietransitie, schrijft de Duitse overheid in een brief aan de Europese Commissie. De Duitse regering blijft zich kanten tegen kernenergie als duurzame energiebron.

 © Paul Langrock / Greenpeace

Aanleg van de Europese gaspijpleiding EUGAL in Duitsland (2019). De pijplijn moet gas vanuit Rusland via Duitsland naar Tsjechië voeren. Aardgas is nodig als tussenoplossing voor de energietransitie, vindt de Duitse regering.

© Paul Langrock / Greenpeace

Afgelopen vrijdag (21 januari) verliep de deadline voor EU-lidstaten om te reageren op een voorstel van de Europese Commissie om gas en kernenergie een groen investeringslabel te geven. In een brief die de Duitse overheid naar Brussel stuurde, benadrukt Duitsland zich te verzetten tegen kernenergie als duurzame energiebron.

Eerder kwamen plannen naar de buiten van de commissie om aardgas- en kernenergieprojecten als duurzame investeringen te zien en ze te voorzien van een groen label in de zogenoemde EU-taxonomie. Dat zou het gebruik van onder meer vervuilende steenkool terug moeten dringen.

‘Als federale regering benadrukken we opnieuw onze afwijzing van de opname van kernenergie. Het is riskant en duur.’

Maar Duitsland vindt dat kernenergie niet duurzaam kan zijn. ‘Als federale regering benadrukken we opnieuw onze afwijzing van de opname van kernenergie. Het is riskant en duur’, stelt vice-kanselier en minister van Economie Robert Habeck in een gezamenlijke verklaring met minister van Milieu Steffi Lemke. Beide politici zijn lid van de Duitse groene partij Die Grünen.

Fossiel gas

In de reactie zegt Duitsland verder dat gas wel een tijdelijke oplossing biedt bij de overgang naar duurzame energiebronnen. Het land roept de commissie op om de beperkingen op aardgas te versoepelen en vereisten te schrappen die erop gericht zijn om koolstofarme gassen zoals biomethaan of waterstof te promoten.

Aardgas dat wordt gebruikt als ‘brandstof in ultramoderne en efficiënte gasgestookte elektriciteitscentrales kan een brug zijn voor een beperkte overgangsperiode’ om ‘de snelle uitfasering van kolen en daarmee CO2-besparingen op korte termijn mogelijk te maken’, zo staat in de brief.

Waterstof

Duitsland zegt meer tijd nodig te hebben voor de overstap naar koolstofarme en hernieuwbare gassen dan nu wordt gegeven in het taxonomievoorstel van de commissie.

‘De tussentijdse doelstellingen die in de transitie worden gevraagd zijn niet haalbaar’, waarschuwt de brief. Het gaat dan bijvoorbeeld om beoogde ‘bijmengpercentages’ van CO2-arme gassen van 30 procent tegen 2026 en 55 procent tegen 2030.

Nu schone waterstof zich nog in de ontwikkelingsfase bevindt, vreest minister Habeck dat het bevorderen van de groene brandstof voor elektriciteitsopwekking niet realistisch is voor de Duitse industrie.

Daarom vraagt Duitsland Brussel om alle tussentijdse doelen voor waterstof te schrappen.

De Duitse regering vindt dat de brandstofomschakeling na 2036 ‘op een flexibele manier moet worden ingezet’. De doelstellingen moeten worden behandeld als richtlijnen in plaats van harde doelen, ‘op basis van een beoordeling gericht op beschikbare brandstoffen’, stelt de brief.

Stadsverwarming

De brief ondersteunt ook de ‘uitbreiding van stadsverwarmingsnetwerken’ om het Europese verwarmingssysteem koolstofarm te maken. De meeste stadsverwarmingssystemen werken momenteel op steenkool of gas – allebei fossiele brandstoffen die moeten worden uitgefaseerd om de EU-doelstelling te ondersteunen om tegen 2050 klimaatneutraal te worden. Duitsland vindt dat de regels rond de brandstoftransitie bij stadsverwarming moeten worden versoepeld, of dat er op zijn minst moet worden gezorgd voor ‘passende capaciteitsverhoging’, zo staat in de brief.

Duitsland vindt dat de regels rond de brandstoftransitie bij stadsverwarming moeten worden versoepeld.

In haar ontwerp-taxonomietekst promoot de Europese Commissie de brandstoftransitie ook door een groen investeringslabel alleen toe te kennen aan gascentrales die de meer vervuilende kolencentrales vervangen. Om voor het groene label in aanmerking te komen, eist Brussel bovendien dat nieuwe installaties een reductie van de broeikasgasuitstoot van 55 procent realiseren ten opzichte van hun voorganger.

Maar Duitsland zegt dat die eis te streng is. ‘De reductie van broeikasgasuitstoot met 55 procent is hier onrealistisch’, aldus Habeck in de brief, die de commissie oproept om in plaats daarvan ‘realistische waarden vast te stellen.’

De brief zegt ook dat een groen label moet worden toegekend aan ultramoderne gascentrales als ze in de plaats komen van oude centrales. Dat voorstel zal waarschijnlijk op de nodige kritiek stuiten bij milieuactivisten, die de Duitse hang naar gas al eerder hebben bekritiseerd.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen bij IPS-partner Climate Home News.