Duur maandverband houdt Keniaanse meisjes van de schoolbanken

Nieuws

Duur maandverband houdt Keniaanse meisjes van de schoolbanken

Duur maandverband houdt Keniaanse meisjes van de schoolbanken
Duur maandverband houdt Keniaanse meisjes van de schoolbanken

IPS

11 januari 2016

In Kenia missen zes op de tien meisjes regelmatig schooldagen wegens de menstruatie. De kostprijs van wegwerpmaandverband is te hoog dus is thuisblijven de beste optie.

Het begin van de menstruatie is voor elk jong meisje een ingrijpende gebeurtenis, maar in Kenia zal het in grote mate mee bepalen of een meisje al dan niet naar school zal gaan.

Taboe

Volgens cijfers van het Keniaanse Ministerie van Onderwijs missen meisjes in het basisonderwijs en het lager middelbaar gemiddeld 18 weken school door de maandstonden. Tijdens de vierjarige periode van het hoger middelbaar verliezen ze gemiddeld 156 leerdagen of een equivalent van bijna 24 schoolweken.

Studies schatten dat 61 procent van de meisjes jaarlijks schooldagen mist omdat er in de schoolgebouwen geen goede toiletten zijn of de hygiëne het laat afweten.
Voor een op de tien meisjes resulteert de afwezigheid zelfs in een definitieve schoolstop.

De kostprijs van sanitaire wegwerpverbanden is voor de meeste gezinnen te hoog en er heerst ook nog steeds een sociaal taboe op menstruatie. De cultuur van stilte rond menstruatie overheerst, zeker in scholen. Elke maand gaan daardoor 3,5 miljoen leerdagen verloren voor meisjes.

SDG 6.2

2016 is het startschot van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG) van de Verenigde Naties (VN). Doel 6.2 wil ‘adequate en duurzame sanitaire voorzieningen en hygiëne voor iedereen’ en heeft daarbij ‘speciale aandacht voor vrouwen en meisjes’.

Er bestaat immers geen twijfel over: een beter opgeleid meisje zal later veel meer controle hebben over haar eigen leven. Ze krijgt minder en gezondere kinderen, ze werkt vaker en slaagt er zo sneller in om haar gezin uit de armoede te halen. Bovendien zijn deze verworvenheden generatie-overschrijdend.

Daartegenover betekenen een gebrek aan opleiding en een slechte gezondheid vaak dat meisjes later moeders worden die baby’s krijgen met een laag geboortegewicht of die dood ter wereld komen.

Maandverband

Niettegenstaande de regering al sinds 2011 de mogelijkheid onderzoekt om in scholen maandverband aan te bieden, blijkt de hoge kostprijs hiervan voor het ministerie van Onderwijs een moeilijk te nemen obstakel. In 2013 was er ook de resolutie van de East African Legislative Assembly (EALA), die partnerstaten aanspoorde om taksen op maandverband te laten vallen en de beschikbaarheid van hygiënische banden in scholen te verhogen.

Tot nu toe is daarvan nog niet veel zichtbaar in de Keniaanse scholen en de kostprijs van maandverband is nog steeds onoverkomelijk voor veel gezinnen die het vaak moeten stellen met minder dan 1 dollar per dag.