Duurzame energiesector boomt

Nieuws

Duurzame energiesector boomt

Mattias Creffier

28 februari 2008

De wereldwijde energiecapaciteit uit duurzame bronnen is in 2007 gestegen tot 240 gigawatt, 50 procent meer dan in 2004. Windenergie is de grootste leverancier van duurzame energie (95 GW), de snelste groeier is groene stroom op basis van zonne-energie (+ 50 procent)

De cijfers uit het rapport “Renewables 2007” werden bijeengezocht door het in Washington gebaseerde onderzoeksinstituut Worldwatch Institute in samenwerking met REN21, een netwerk van internationale organisaties, ngo’s, nationale en lokale regeringen en universiteiten.
In 2007 bestond 3,4 procent van de globale elektriciteitsproductie uit groene stroom. De bijdrage van grote waterkrachtcentrales (15 procent) werd daar niet in meegerekend, omdat de ecologische en sociale impact van grote stuwdammen omstreden is.

Absolute en relatieve groei

In absolute cijfers kwam de meeste groei van windenergie. Het vermogen van windturbines steeg in 2007 met 28 procent tot 95 gigawatt. Windenergie is aanwezig in meer dan 70 landen en daarmee een van de meest verspreide schone energiebronnen. In 2006 was twee derde van de groei geconcentreerd in vijf landen: de Verenigde Staten, Duitsland, India, Spanje en China. Inzake capaciteit staat Duitsland op kop, gevolgd door Spanje en de Verenigde Staten.
Het gebruik van zonne-energie om stroom op te wekken is de snelste relatieve groeier, met een capaciteitstoename van 50 procent tot 7,8 gigawatt in 2007. Duitsland zorgde voor de helft van de toename en is daarmee koploper, gevolg door Japan en de Verenigde Staten. Het zonnig Spanje is intussen aan een inhaalbeweging bezig. De twee grootste installaties voor zonnestroom, met een capaciteit van elk 20 megawatt, staan in de provincies Murcia en Alicante.
Ook China laat zich niet onbetuigd. In 2006 was het Rijk van het Midden het land met de grootste duurzame energiecapaciteit, vooral dankzij talloze kleinschalige waterkrachtcentrales. China heeft ook 64 procent van de capaciteit uit zonnecollectoren in huis. Een zonnecollector is een systeem dat toelaat om de zonnestraling te gebruiken om water op te warmen of een huis te verwarmen.

Biobrandstoffen

Bij de biobrandstoffen groeit de biodiesel, op basis van plantaardige olie, sneller dan de bio-ethanol uit mais of suikerriet. Het rapport schat de totale productie van biobrandstoffen op 53 miljard liter in 2007, 43 procent meer dan in 2005. De Verenigde Staten en Brazilië liggen nek-aan-nek voor de productie van bio-ethanol, met een nipte voorsprong voor de VS. De helft van alle biodiesel wordt in Duitsland gefabriceerd.
Het rapport stelt tenslotte vast dat de investeringen in duurzame energie zijn gestegen van 55 miljard in 2006 tot 71 miljard in 2007. De 140 grootste op de beurs gequoteerde bedrijven in de sector hebben een gezamenlijke marktwaarde van meer dan 100 miljard dollar. De sector verschafte in 2006 werk aan ruim 2,4 miljoen mensen.