Economische groei in Azië nog groter dan verwacht

Nieuws

Economische groei in Azië nog groter dan verwacht

18 september 2007

Azië groeit nog sneller dan verwacht. Dat stelt het recent verschenen rapport 'Asian Development Outlook 2007 Update' van de Asian Development Bank. De ADB schat de gemiddelde economische groei dit jaar op 8,3%.

China en India, die samen instaan voor 55,3% van het totale BNP van Azië, kennen voor begin 2007 hun sterkste economische groei in 13 jaar. Forse investeringen, een hoog exportcijfer en een groeiende consumptie zijn de belangrijkste factoren voor deze forse voorruitgang. Het economische groeicijfer van China wordt momenteel geraamd op 11,2% tegenover een eerdere schatting van 10%. Voor India is dat 8,5% ten opzichte van 8,0%.
Opvallend is dat naast China en India, die in Azië een voortrekkersrol spelen op economisch vlak, ook Centraal- en Zuid-Azië sterk bijdragen tot dit verhoogde cijfer. Landen als de Filipijnen, Indonesië en Pakistan kennen eveneens een grotere groei dan aanvankelijk werd geschat, respectievelijk 6,6%, 6,2% en 7,0%.  
De verwachtte economische terugval van de eilanden in de Stille Zuidzee van 4,5% naar 3,5% wordt toegeschreven aan de politieke gebeurtenissen en ontwikkelingen in Oost-Timor en Fiji, waarvan op voorhand moeilijk in te schatten was welke gevolgen ze precies zouden hebben op de economie in de regio.
Ondanks de sterke vooruitzichten pleit de ADB voor voorzichtigheid. Hoewel de Aziatische economieën sterk genoeg zouden zijn om een economische terugval in de VS te overleven, blijft de globale financiële toekomst erg onzeker en dreigen nog steeds overschotten op de wereldmarkt. Een verbeterd financieel systeem, stevige reserves en de ruimte voor beleidsaanpassingen plaatsen Azië in een betere positie om economische schokken op te vangen. Maar hoe dan ook zal Azië waarschijnlijk niet kunnen voorkomen dat een recessie op wereldvlak een invloed zal hebben op de interne economie.
De verwachtingen voor 2008 volgen dezelfde positieve tendens, mits een kleine terugval van 0,1%. Toch blijft het afwachten hoe de financiële en economische wereld zal evolueren en hoe sterk de Aziatische economieën zullen zijn om zich hierin te handhaven.