Economische groei herstelt niet volledig van covid-19

Nieuws

Mondiale groei stabiliseert op gemiddeld 2,6 à 2,7 procent

Economische groei herstelt niet volledig van covid-19

Lagos Nigeria
Lagos Nigeria

De economische groei in de wereld zal voor het eerst in drie jaar stabiliseren, voorspelt de Wereldbank. Maar voor vier op de vijf wereldburgers is de groei nu minder groot dan in het decennium vóór covid-19.

De wereldwijde economische groei zal dit jaar stabiliseren op gemiddeld 2,6 procent, denkt de Wereldbank. In de volgende twee jaar stijgt die een beetje naar 2,7 procent, maar dat blijft ruim onder de 3,1 procent in het decennium vóór covid-19.

Groeilanden zullen dit en volgend jaar met gemiddeld 4 procent groeien, denkt de Wereldbank. In arme landen versnelt de groei van 3,8 procent vorig jaar naar 5 procent. In de rijke landen blijft de groei relatief stabiel op 1,5 procent, om volgend jaar te stijgen naar 1,7 procent.

‘De vooruitzichten voor de armste economieën ter wereld zijn zelfs nog zorgwekkender: ze worden geconfronteerd met een wurgende schuldenlast, beperkte handelsmogelijkheden en dure klimaatrampen.’

‘Vier jaar na de schokken van de pandemie, conflicten, inflatie en besparingen lijkt het erop dat de mondiale economische groei stabiliseert’, zegt Indermit Gill, hoofdeconoom van de Wereldbank. ‘Maar die groei ligt wel op een lager niveau dan vóór 2020. De vooruitzichten voor de armste economieën ter wereld zijn zelfs nog zorgwekkender: ze worden geconfronteerd met een wurgende schuldenlast, beperkte handelsmogelijkheden en dure klimaatrampen.’

Volop investeren

Veel van die landen zullen manieren moeten vinden om private investeringen aan te moedigen, hun staatsschuld terug te dringen en volop te investeren in onderwijs, gezondheidszorg en basisinfrastructuur, zegt de Wereldbank. Voor de armste landen is dat niet mogelijk zonder internationale steun.

Een kwart van de ontwikkelingseconomieën zal dit jaar nog altijd armer zijn dan aan de start van de pandemie vijf jaar geleden. Dat percentage stijgt naar de helft voor landen in conflictsituaties. De inkomenskloof tussen arme en rijke landen is gegroeid naar het grootste niveau sinds de jaren 1990.

‘Hoewel de stijging van de voedsel- en energieprijzen over de hele wereld is getemperd, blijft de kerninflatie relatief hoog – en dat zou zo kunnen blijven’, zegt Ayhan Kose, plaatsvervangend hoofdeconoom van de Wereldbank. ‘Dat zou de centrale banken in de grote geavanceerde economieën ertoe kunnen aanzetten om renteverlagingen uit te stellen. En een situatie met hogere rentetarieven voor een langere tijd zou zich vertalen in meer gespannen mondiale financiële omstandigheden en een veel zwakkere groei in ontwikkelingseconomieën.’