Ecuador haalt mosterd voor corruptiebestrijding in Cuba

Nieuws

Ecuador haalt mosterd voor corruptiebestrijding in Cuba

Patricioa Grogg

14 november 2007

Ecuador scoort slecht in de internationale corruptie-index en president Rafael Correa wil daar dringend wat aan doen. Hij wil gewone burgers inschakelen als "legioensoldaten tegen de corruptie", een idee dat eerder in Cuba al tot resultaten leidde.

In de jongste jaarlijkse rangschikking van de anti-corruptieorganisatie Transparency International (TI) staat Ecuador op een beschamende 150ste plaats, met een score van 2.1. Een score onder de 3 betekent volgens TI dat de corruptie in een land “welig tiert”. Van alle Latijns-Amerikaanse landen doet alleen Venezuela het nog slechter, met een score van 2. Chili daarentegen haalde een 7.6, de hoogste score in de regio, gevolgd door Uruguay (7) en Costa Rica (5).

De strijd tegen de corruptie is een van de prioriteiten van de linkse regering van president Rafael Correa, die in januari aan de macht kwam. Hij stampte een Nationaal Anti-corruptiesecretariaat uit de grond dat intussen een eigen corruptieindex heeft ontwikkeld. “Het resultaat is misschien nog slechter dan op de index van Transparency International, maar we willen nu eenmaal precies weten waar we staan”, zei José Luis Cortázar, het hoofd van het secretariaat.

Het secretariaat vormt de speerpunt van een “frontale aanval op de corruptie” en moet het politiek bestuur in Ecuador opnieuw doen rijmen met “eerlijkheid, efficiëntie en rechtvaardigheid.” Het idee is een groep van “legioensoldaten tegen corruptie” te vormen van gewone burgers, die vervolgens over het hele land zullen uitzwermen om misbruiken te bestrijden.

Het Ecuadoraanse initiatief lijkt wat op dat van de ruim 10.000 “sociale werkers” die eind 2005 in Cuba op pad werden gestuurd om de inventaris en de facturen van de 2.039 openbenzinestations te controleren. Kort nadien verdubbelde de opbrengst uit de verkoop van brandstoffen, omdat de werknemers niet langer illegaal een parallel handeltje voor eigen rekening konden opzetten.

Volgens Osiris Martinez, een hoge magistraat bij het Cubaanse openbare ministerie, is het misbruik van staatseigendom voor eigen gewin de meest voorkomende vorm van corruptie in Cuba. De problemen namen vooral toe na de economische crisis die Cuba trof in de jaren negentig. Corruptie op hoog politiek niveau is in Cuba volgens Martinez zo goed als onbestaande.

De deelnemers van de 17de Ibero-Amerikaanse top van staatshoofden in Santiago de Chili waarschuwden in een apart communiqué dat corruptie een bedreiging vormt voor de sociale cohesie. Ze spraken af de inspanningen regionaal te bundelen, in de aanloop naar de bijeenkomst van de lidstaten die het VN-verdrag tegen Corruptie hebben ondertekend, van 28 januari tot 1 februari 2008 in het Indonesische Bali.