Een ander Europa is mogelijk

Nieuws

Een ander Europa is mogelijk

Julio Godoy

11 november 2003

Bijna 60.000 Europese vakbondsmilitanten en medewerkers van allerlei actiegroepen en sociale bewegingen gaan vanaf morgen (woensdag 12 november) in en rond Parijs op zoek naar een mens- en milieuvriendelijk alternatief voor het harde kapitalisme dat de globalisering van vandaag kenmerkt. Het tweede Europees Sociaal Forum, de belangrijkste afspraak voor de andersglobalistische beweging in Europa, is in de eerste plaats een opwarmertje voor het Wereld Sociaal Forum dat over twee maanden in het Indiase Mumbai begint. Maar de deelnemers willen ook zelf iets in beweging brengen in Europa.

Het ESF wil bouwen aan een Europa dat staat voor vrede, solidariteit en mensenrechten, stelt Laurent Vannini, één van de organisatoren. Centrale thema’s van de bijeenkomst zijn daarom onder meer de Europese grondwet, de rechten van vrouwen en de integratie van vreemdelingen. Een en ander zal onderstreept worden tijdens de slotmanifestatie van 15 november - een feestelijk en massaal protest dat de Europese cultuur van vreedzaam samenleven en burgerrechten kracht moet bijzetten, aldus Pierre Khalfa, een ander lid van het organiserend comité. De dagen daarvoor kunnen de ideeën over die thema’s aangescherpt worden op 270 seminars, 55 conferenties en 287 workshops. Het forum biedt volgens de organisatoren een uitgelezen mogelijkheid om de netwerken tussen actiegroepen en sociale organisaties te verstevigen en tot gezamenlijke standpunten te komen.

De thema’s van het Wereld Sociaal Forum blijven richtinggevend. Het WSF werd in 2001 opgericht als een reactie tegen het Wereld Economisch Forum en is uitgegroeid tot een invloedrijke internationale ideeënfabriek. Het WSF verzet zich tegen een internationale orde die beheerst wordt door machtspolitiek en winstdenken. “Wij behandelen die thema’s vanuit een Europese invalshoek, en geven ook mensen en organisaties uit Europa die niet kunnen deelnemen aan vergaderingen in verre landen de kans zich te uiten en van gedachten te wisselen met andere organisaties, zegt Vannini.

Het ESF-programma is opgebouwd rond vijf discussielijnen: verzet tegen oorlog en militarisering, alternatieven voor het neoliberalisme, winstbejag versus duurzaamheid, de commercialisering van informatie, cultuur en onderwijs en de strijd tegen racisme, angst voor vreemdelingen en de marginalisering van migranten. Thema’s die waarschijnlijk bijzondere aandacht zullen krijgen zijn het Europees landbouwbeleid en de Europese standpunten rond de vrijmaking van de wereldhandel, de Europese grondwet en de discussie over de privatisering van openbare diensten