Een gezonde, duurzame en eerlijke landbouw

Nieuws

Een gezonde, duurzame en eerlijke landbouw

Het Europees Parlement houdt op 17 maart een hoorzitting over de toekomst van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Naar aanleiding daarvan heeft een brede alliantie van middenveldorganisaties een verklaring opgesteld voor een duurzaam en rechtvaardig landbouwbeleid.

In de loop van de komende jaren (2010-2012) wordt het Europees landbouwbeleid (GLB) bediscussieerd met het oog op nodige hervormingen. Volgens de organisaties die de verklaring opstelden (Vredeseilanden, Greenpeace, Friends of the Earth Europe, IFOAM, European Attac Network, Via Campesina…), heeft het huidige GLB landbouw omgevormd tot geïndustrialiseerde voedselproductie die in grote mate afhankelijk gebaseerd is op fossiele brandstoffen en het onduurzaam gebruik van natuurlijke rijkdommen. Bovendien is het een landbouwmodel dat in grote mate bijdraagt tot het probleem van klimaatopwarming en het verlies aan biodiversiteit. Bovendien, zo stellen de organisaties, leidde deze landbouw tot een ongezond dieet in Europa en legt die een hypotheek op de voedselvoorziening in het Zuiden.

Landbouw in eigen handen

Met het oog op de hervormingen, vragen de ondertekenaars dat de EU de cruciale rol erkent van duurzame familiale landbouw, wanneer het gaat om voedselzekerheid. De afgelopen decennia hebben transnationale bedrijven en de Wereldhandelsorganisaties het landbouw- en voedselbeleid al te zeer gedomineerd. Europa moet haar eigen landbouwbeleid terug in handen nemen, zo stelt de verklaring. Een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid moet het recht op voedsel van de burgers verdedigen, en moet burgers het recht geven om hun eigen productie- , distributie- en consumptiemodel te bepalen en moet meer verantwoord omgaan met de natuurlijke hulpbronnen en met de biodiversiteit.
Lees hier de verklaring.

Tags