“Een giraf in de regen”: asielproblematiek voor kinderen

Nieuws

“Een giraf in de regen”: asielproblematiek voor kinderen

Mehmet Koksal

16 september 2008

“Een giraf in de regen”, zo heet de tekenfilm waarmee de Liga voor de Mensenrechten de problemen van asielzoekers onder de aandacht van kinderen vanaf zeven jaar wil brengen. De 12 minuten durende animatiefilm circuleert in de scholen en was ook al enkele te keren te zien op de Franstalige omroep RTBF.

Omdat hij zo’n dorst heeft, waagt een giraf uit Djambali, een fictief Afrikaans land, de watertoevoer om te leiden van het luxueuze zwembad van Koning Leeuw. Deze majesteitsschennis blijft in het dictatoriale Djambali niet lang onbestraft. De dissidente planteneter wordt door enkele koninklijke agenten het land uitgezet en vlucht naar het Europese Mirzapolis, een stad die wordt bewoond door honden.
“We vragen de kinderen om zich in de plaats van de giraf te stellen en de moeilijkheden te begrijpen waarmee asielzoekers worden geconfronteerd,” zegt Cécile de Borman, die opleidingen geeft bij de Franstalige Ligue des droits de l’Homme. “De nadruk ligt op de creativiteit en het wegwerken van vooroordelen.”

Geen Happy End

Maar dreigt de film op die manier geen nieuwe vooroordelen in het leven te roepen ? “Helemaal niet”, antwoordt regisseur Pascale Hecquet. “In de film zijn er lieve en gemene honden in Mirzapolis. Het verhaal heeft ook geen happy end, want in de realiteit worden de meeste asielzoekers het land uitgezet. Het is dus een erg realistische film. Hier en daar wordt iets dik in de verf gezet, maar ik denk dat de boodschap evenwichtig is.”
Volgens Hecquet is het ook belangrijk dat de film wordt gebruikt als aanknopingspunt voor een debat over de asielproblemen. “Kinderen begrijpen niet altijd waarom sommige gezinnen nooit op vakantie gaan of waarom sommige kinderen niet naar school kunnen komen”.
“De kinderen leggen snel een verband met een kameraadje dat plots niet meer naar school komt omdat het met zijn ouders het land is uitgewezen”, zeg de Borman. In de bespreking van de film gaat het ook vaak over de oorzaken die mensen op de vlucht drijven: de honger in de wereld, het gebrek aan drinkwater, de oorlogen en dictaturen.
De DVD met een oplage van 5000 exemplaren kost 9,90 euro en bevat verder ook enkele interactieve spelletjes die ontwikkeld werden door de Franstalige Mensenrechtenliga. Het project kreeg de steun van onder meer de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGOS), de Franstalige Gemeenschap en de Nationale Loterij.
Het Waalse gewest heeft een speciale subsidie uitgetrokken voor lesgevers die de film gaan voorstellen in de scholen. Aan de Vlaamse kant is de promotie en distributie in handen van de Liga voor de Mensenrechten. Van 22 tot 24 september organiseert de Franstalige Liga vormingsdagen voor onderwijzers en opvoeders die iets willen bijleren over de asielpolitiek in België en Europa.
Volgens de makers heeft de animatiefilm al furore gemaakt op enkele buitenlandse festivals, zoals het pan-Afrikaanse film- en televisiefestival in de Burkinese hoofdstad Ouagadougou (Fespaco) en het festival van Ismailia in Egypte.