Een jaar van strijd over biotechnologie

Nieuws

Een jaar van strijd over biotechnologie

Een jaar van strijd over biotechnologie
Een jaar van strijd over biotechnologie

19 december 2013

Ook in 2013 werd overal in de wereld strijd geleverd tussen voor- en tegenstanders van genetisch gewijzigde organismen (ggo's). De voorstanders boekten enkele opvallende overwinningen, zoals de goedkeuring om ggo-zalm uit Canada te transporteren.

Het jaar begon met een opvallende waarschuwing van het Europese Milieuagentschap (EEA): de Europese Unie heeft niets geleerd van milieurampen in het verleden, zoals het gebruik van het insecticide DDT of kernrampen. Als er destijds beter geluisterd was naar de vroege waarschuwingen over de gevaren, hadden er duizenden levens gered kunnen worden en had grote schade aan ecosystemen vermeden kunnen worden, stelt het EEA. Maar nu nog maakt de unie exact dezelfde fouten met nieuwe technologieën, waaronder genetische manipulatie.

Lobbycampagne

Dat voorstanders van de genetische manipulatie een harde lobbycampagne voeren, was al bekend. Dit jaar bleek dat het niet enkel om bedrijven gaat, maar ook om een georkestreerde campagne vanuit de Amerikaanse overheid. Diplomaten hebben keihard gelobbyd in Europese en andere landen om het verzet tegen genetisch gewijzigde gewassen te breken.

De Amerikaanse campagne werd onthuld door de organisatie Food & Water Watch, op basis van negenhonderd diplomatieke berichten die door WikiLeaks in de publiciteit waren gebracht. De berichten beschreven onder meer een reeks pr-strategieën, de organisatie van conferenties rond biotechnologie en manieren om wetenschappers, media en boeren te overtuigen van de voordelen van ggo’s.

Mexico

Als bakermat van de maïs vormt Mexico zowel voor voor- als tegenstanders een van de frontlinies in de ggo-strijd. De teelt van ggo-varianten ligt er heel gevoelig. “Het is voor het eerst dat een van de belangrijkste gewassen ter wereld bedreigd wordt op de plaats waar het zijn oorsprong vond”, zei Pat Mooney van de ETC Group, een internationale milieuorganisatie uit Canada. “Als we de grote bedrijven laten winnen, zullen we ons op andere plaatsen niet meer kunnen verdedigen. Wat in Mexico gebeurt, is van vitaal belang voor de hele wereld.”

In februari probeerden Greenpeace en andere milieuorganisaties de commerciële teelt van ggo-maïs in Mexico tegen te houden. Greenpeace diende een klacht in bij het openbaar ministerie.

Ook burgerorganisaties in het land dienden een klacht in, dit keer bij de Nationale Mensenrechtencommissie. President Enrique Peña Nieto en leden van zijn kabinet werden aangeklaagd voor een eventuele goedkeuring van de commerciële teelt van genetisch gemodificeerde maïs.

“Met de vergunningen voor de commerciële teelt van genetisch gemodificeerde maïs zouden we twee of drie bedrijven rijk maken terwijl we onze eigen gezondheid, cultuur en voeding in gevaar brengen”, zei Lorena Velazco, juridisch adviseur van Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia (Koepel van Burgerorganisaties voor de Democratie), een van de organisaties die de klacht heeft ingediend.

Ook in andere Latijns-Amerikaanse landen was de tegenstand groot. Het Argentijnse stadje Malvinas Argentinas haalde het nieuws met de felle protesten van de lokale bevolking tegen de komst van een grote fabriek van ggo-maïszaadgoed van Monsanto.

Lang niet overal is de overheid de activisten gunstig gezind. Het Indiase parlement overwoog zelfs een wetsvoorstel om “ongefundeerd verzet” tegen genetisch gemodificeerde gewassen strafbaar te maken.

Zalm

Helemaal aan het einde van het jaar, in december, werd een belangrijke symbolische grens doorbroken, toen de Canadese overheid een vergunning gaf voor de export van genetisch veranderde zalmeitjes. Het is voor het eerst dat een genetisch gewijzigd organisme voor directe menselijke consumptie op commerciële schaal wordt uitgevoerd. Daarmee is de kans op ggo-vis in de winkelrekken meteen een stuk groter.

De redactie van persagentschap IPS Vlaanderen blikt de komende weken terug op markante trends en gebeurtenissen uit het voorbije jaar. Dit was aflevering 10.