Eén op drie Belgen intolerant

Nieuws

Eén op drie Belgen intolerant

20 maart 2009

Uit een enquête van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding blijkt 42% van de ondervraagde Belgen zich tolerant op te stellen tegenover etnische minderheden. 31% van de ondervraagden toont zich intolerant en 33% vindt dat sommige rassen begaafder zijn dan andere.

De studie, uitgevoerd door IPSOS naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Racisme (21 maart), blijkt de hardnekkigheid van negatieve gevoelens en van etnocentrische, xenofobe en racistische vooroordelen onder de Belgische bevolking te bevestigen:

  • Zestig procent van de ondervraagden vinden dat racistische reacties in bepaalde gevallen te rechtvaardigen zijn.

  • Ongeveer 40% vindt dat de minderheidsgroepen naar België komen om te profiteren van de sociale zekerheid.

  • De helft van de respondenten koppelt de toename van criminaliteit aan hun komst naar België.

In de studie zijn ook positieve tendensen terug te vinden:

  • 55% van de ondervraagden aan dat de aanwezigheid van verschillende culturen een verrijking voor onze samenleving inhoudt.

  • Bijna de helft zegt positieve ervaringen met personen van etnische minderheden gehad te hebben en beschouwt het als een voordeel dat er verschillende godsdiensten in een land zijn.

‘De meest opvallende conclusie is dat Belgen zich toleranter blijken op te stellen tegenover etnische minderheden naarmate ze regelmatig of dagelijks contact hebben met hen’, zegt Jozef De Witte, directeur van het Centrum.
‘Samenleven met de andere biedt de mogelijkheid om hem te leren kennen en te aanvaarden. Dat kan als een evidentie beschouwd worden, maar spreekt het vooroordeel tegen dat culturele diversiteit alleen maar spanningen en moeilijkheden zou veroorzaken.’
Volgens De Witte erkennen de Belgen de multiculturaliteit van de samenleving, maar vinden ze het nog moeilijk om die te aanvaarden. Zo vindt 61% dat de samenleving bepaalde limieten heeft wat betreft het aantal andere culturen die ze kan toelaten.