Eén op tien Amerikanen heeft niet genoeg te eten

Nieuws

Eén op tien Amerikanen heeft niet genoeg te eten

Abid Islam

16 november 2007

Ruim 35 miljoen van de 294 miljoen Amerikanen, dat is ruim één op tien, hadden vorig jaar niet altijd genoeg te eten. Dat is een stijging met bijna 400.000 mensen in vergelijking met 2005, zegt het Amerikaans ministerie van Landbouw.

Onder de 35 miljoen mensen met ‘voedselonzekerheid’ waren er 12,6 miljoen kinderen. Dat betekent dat bijna één op de vijf Amerikaanse kinderen niet het hele jaar door genoeg voedsel had, of in elk geval maaltijden niet het hele jaar door als vanzelfsprekend kon beschouwen.
Van de 35,5 miljoen mensen met voedselonzekerheid, leefden er 11,1 miljoen in huishoudens met een “zeer lage voedselzekerheid”, een nieuwe term voor wat de regering eerder “voedselonzekerheid met honger” noemde. Dat is 4 procent van de bevolking. In 2005 waren dit er maar 10,8 miljoen. Van de zwarte en Spaanstalige huishoudens had een vijfde niet altijd genoeg op tafel. Het onderzoek is gebaseerd op huishoudens; daklozen zijn dus niet meegerekend.
De gegevens stemmen overeen met recente armoedecijfers van de Amerikaanse regering. Het aantrekken van de economie heeft in de afgelopen vijf jaar niet geleid tot een vermindering van de armoede in de VS. De armoedegrens is door het Ministerie van Volksgezondheid vastgesteld op een jaarinkomen van 10.210 dollar (6.974 euro), vermeerderd met 3480 dollar (2.377 euro) voor elk extra gezinslid.
Ongeveer 12,3 procent van de bevolking leefde in 2006 onder deze armoedegrens, dat is weliswaar iets minder dan de 12,6 procent van 2005, maar meer dan de 11,3 procent van 2000. Absoluut gezien is het aantal armen in zes jaar tijd met 5,4 miljoen toegenomen.
Het woensdag gepubliceerde rapport komt op een moment dat het Congres debatteert over de Farm Bill, een vijfjarenprogramma dat alles behelst dat met landbouw en voedsel te maken heeft.
“De Verenigde Staten zijn het enige geïndustrialiseerde land dat nog steeds honger accepteert binnen haar grenzen”, zegt David Beckmann, directeur van de organisatie Bread for the World.
Jim Weill, directeur van het Food Research and Action Centre, waarschuwde dat de situatie sinds december 2006 nog is verslechterd. “Omdat de kosten voor voedsel, energie en huisvesting blijven stijgen en lonen stagneren of teruglopen, raken huishoudens steeds meer bekneld. De programma’s die zich hebben bewezen, moeten worden uitgebreid.”
Hiermee wijst hij bijvoorbeeld op de voedselbonnen die de regering iedere maand aan meer dan 26 miljoen mensen uitdeelt, om voedsel mee te kopen. “Een bon ter waarde van gemiddeld één dollar is gewoonweg niet voldoende om een voedzame maaltijd mee te kopen.”