Een op vijf sterfgevallen is het gevolg van verbranding fossiele brandstoffen

Nieuws

‘We kunnen niet met een goed geweten blijven vertrouwen op fossiele brandstoffen’

Een op vijf sterfgevallen is het gevolg van verbranding fossiele brandstoffen

Een op vijf sterfgevallen is het gevolg van verbranding fossiele brandstoffen
Een op vijf sterfgevallen is het gevolg van verbranding fossiele brandstoffen

IPS

12 februari 2021

Vervuiling door fossiele brandstoffen is verantwoordelijk voor veel meer overlijdens dan tot nog toe werd aangenomen. In 2018 alleen al stierven meer dan 8 miljoen mensen - bijna 1 op de 5 overlijdens wereldwijd, aan de luchtvervuiling. Dat stelt onderzoek aan de Universiteit van Harvard.

Michelle Cain / imaggeo.egu.eu (CC BY-NC-SA 3.0)

Zonsondergang in Beijing. De beslissing van China om de uitstoot van fossiele brandstoffen met bijna de helft te verminderen, heeft naar schatting 2,4 miljoen levens gered over de hele wereld, waarvan 1,5 miljoen in China.

Michelle Cain / imaggeo.egu.eu (CC BY-NC-SA 3.0)

Vervuiling door fossiele brandstoffen is verantwoordelijk voor veel meer overlijdens dan tot nog toe werd aangenomen. In 2018 alleen al stierven meer dan 8 miljoen mensen, bijna 1 op de 5 overlijdens wereldwijd, aan de luchtvervuiling. Dat stelt onderzoek aan de Universiteit van Harvard.

De conclusies van de studie, in samenwerking met de Universiteiten van Birmingham, Leicester en University College London, liggen dubbel zo hoog als bestaande schattingen. De meest recente uitgebreide Global Burden of Disease Study bijvoorbeeld schatte het totale aantal sterfgevallen als gevolg van alle fijn stof in de buitenlucht - inclusief stof en rook door bosbranden en landbouwverbrandingen - op 4,2 miljoen.

Puzzel

Hoe kwamen de onderzoekers dan tot zo’n hoog aantal sterfgevallen?

Eerder onderzoek is meestal gebaseerd op satelliet- en oppervlaktewaarnemingen om de gemiddelde concentraties van fijn stof (PM2,5) te schatten. Het probleem daarmee is dat die het verschil niet kunnen zien tussen vervuiling door fossiele brandstoffen en door bosbranden, rook of andere bronnen.

‘Met satellietgegevens zie je slechts stukjes van de puzzel’, zegt Loretta J. Mickley, onderzoeker aan de Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS). ‘Het is voor satellieten moeilijk om onderscheid te maken tussen soorten deeltjes, en er kunnen hiaten in de data zitten.’

Model

De Harvard-onderzoekers maakten gebruik van GEOS-Chem, een wereldwijd 3D-model van atmosferische chemie dat inmiddels gecontroleerd is met metingen op het terrein, vanuit vliegtuigen en in de ruimte. Dat model is meer gedetailleerd, met een raster van 50 op 60 kilometer, en modelleert de emissies uit energie, industrie, schepen, vliegtuigen en verkeer.

Uit het onderzoek blijkt dat beslissingen om de luchtvervuiling te verminderen snel tot positieve resultaten leiden.

‘In plaats van te vertrouwen op gemiddelden voor grote regio’s wilden we in kaart brengen waar de vervuiling is en waar mensen wonen, zodat we beter kunnen weten wat mensen inademen’, zegt Karn Vohra van de Universiteit van Birmingham.

De wetenschappers baseren zich ook op recente studies in Azië die hebben aangetoond dat het risico bij hoge concentraties luchtvervuiling aanzienlijk hoger ligt dan tot nog toe werd gedacht.

‘Als we de gevaren van de verbranding van fossiele brandstoffen bespreken, is dat vaak in de context van CO2 en klimaatverandering’, zegt Joel Schwartz, hoogleraar Milieu-epidemiologie aan de Harvard T.H. Chan School of Public Health. ‘Daarbij zien we de potentiële gezondheidseffecten over het hoofd van de vervuilende stoffen die samen met broeikasgassen worden uitgestoten. We hopen dat we door het kwantificeren van de gezondheidsgevolgen door de verbranding van fossiele brandstoffen, een duidelijk signaal kunnen geven aan beleidsmakers en belanghebbenden over de voordelen van een transitie naar alternatieve energiebronnen.’

Goed nieuws

Uit het onderzoek blijkt meteen ook dat beslissingen om de luchtvervuiling te verminderen snel tot positieve resultaten leiden.

De beslissing van China bijvoorbeeld om de uitstoot van fossiele brandstoffen met bijna de helft te verminderen, heeft naar schatting 2,4 miljoen levens gered over de hele wereld, waarvan 1,5 miljoen in China.

‘Onze studie draagt ​​bij aan het toenemende bewijs dat luchtverontreiniging door onze voortdurende afhankelijkheid van fossiele brandstoffen schadelijk is voor de wereldwijde volksgezondheid’, zegt Eloïse Marais van Harvard University. ‘We kunnen niet met een goed geweten blijven vertrouwen op fossiele brandstoffen, als we weten dat er zulke ernstige gevolgen zijn voor de gezondheid en schonere alternatieven voorhanden zijn.’