Een toekomst zonder landmijnen en clusterbommen

Nieuws

Een toekomst zonder landmijnen en clusterbommen

Ben Frijters

26 februari 2009

Tien jaar geleden werd het Verdrag van Ottawa bekrachtigd. Door deze conventie verbonden landen zich om het gebruik, de productie en opslag van landmijnen te verbieden. Handicap International (HI) stelt dat er nog veel werk aan de winkel is.

Handicap International houdt zich naast het begeleiden van mensen met een handicap ook intensief bezig met de preventie van ongeoorloofde wapens als landmijnen en clusterbommen.
Volgens de ngo zijn de slachtoffers van landmijnen voor 85% burgers. Het totaal aantal bedraagt al meer dan 500.000 mensen.  Hoewel 156 landen het verbod op landmijnen hebben ingevoerd, wordt dit niet door iedereen erkend. Myanmar, Rusland en enkele niet-statelijke gewapende groepen die gebruiken de verboden wapens nog steeds.

Spiegeleffect

Ook landen die het verdrag ondertekenden, maken zich in sommige gevallen schuldig aan schendingen. Zo hebben Turkijke en Griekenland nagelaten de deadline te respecteren om hun voorraad te vernietigen. Turkije heeft volgens Handicap International nog steeds 2,5 miljoen landmijnen in opslag. ‘Het is moeilijk te vatten waarom deze landen het verdrag niet naleven terwijl zij daar ruimschoots de financiële en technologische mogelijkheden voor hebben’, verklaart HI-woordvoerder Stan Brabant. ‘Ik vermoed dat het hier gaat over strategische belangen tussen twee buurlanden die er al een tijdje een bewogen relatie op nahouden.’

Bureaucratisch geploeter

Wit-Rusland is volgens HI het derde land dat het verdrag overtrad, ondanks inspanningen en goede wil die getoond werden. Wit-Rusland heeft grote hoeveelheden van de beruchte PFM-mijnen (de zogenaamde ‘butterfly mines’) in stock en het vergt een ingewikkeld afbraakproces om deze mijnen onschadelijk te maken. Ondanks vele pogingen en voorgestelde financiële steun van de Europese Commissie werd er nog geen oplossing gevonden. Volgens Brabant is er sprake van een bureaucratisch probleem : ‘Er is schijnbaar een communicatieprobleem tussen beide partijen. De Europese Commissie en de Wit-Russische regering zouden eens een goed gesprek moeten voeren. Dat zou al veel uit kunnen klaren.’

Obama stemt opnieuw hoop

Met de verkiezingsoverwinning van Barack Obama hopen ngo’s ook op een ommekeer in de Amerikaanse oorlogsvoering. De Verenigde Staten heeft momenteel 10,4 miljoen landmijnen in stock maar die dateren allemaal nog vanuit de Golfoorlog en werden sindsdien niet meer gebruikt. Bovendien is de VS één van de belangrijkste donoren voor slachtofferhulp wat de schade van deze wapens betreft. De eerste signalen die de nieuwe president gaf, zijn volgens HI alvast hoopvol. Obama zou ‘zwaar aangedaan’ zijn door de gevolgen die zowel landmijnen als clusterbommen op de bevolking hebben gehad. Het is dan ook de verwachting dat de eerste wetsvoorstellen in het Huis van Afgevaardigden rond deze omstreden wapens niet lang zullen uitblijven.

Rusland ontkent gebruik van clusterbommen

Tijdens de Russisch-Georgische crisis in 2008 werden beide landen verdacht van het gebruik clusterbommen. Georgië heeft dit meteen toegegeven, maar Rusland ontkent nog steeds zich hiermee te hebben ingelaten. Nochtans zijn er duidelijke aanwijzingen dat Rusland clusterbommen zou hebben ingezet. Getuigen vertellen dat ze SS 26-raketten van het Russisch leger hebben zien inslaan.
Rusland werd hiervoor in het verleden al vaak bekritiseerd en onder druk gezet door internationale organisaties. Volgens Handicap International zijn de Russische ontkenningen niet noodzakelijk een slecht teken. Het kan er volgens de ngo op wijzen dat Moskou verveeld zit met zaak en mee wil werken aan een oplossing.

België speelt voortrekkersrol

België is reeds lang één van de meest actieve landen in de strijd tegen landmijnen en clusterbommen. Desondanks heeft de Belgische regering het verdrag van Oslo, dat het gebruik en de productie van clusterbommen verbiedt, nog steeds niet bekrachtigd (wel goedgekeurd). Handicap International gaat proberen ervoor te zorgen dat dit gebeurt voor de ergionale verkiezingen van dit jaar. Desondanks mag België zich wel feliciteren met de inzet en ondernemingszin die opgebracht wordt. Het was ook het eerste land ter wereld dat een gedeeltelijk verbod op clusterbommen invoerde. Niet lang daarna volgde de andere landen.