Eén vijfde aandeelhouders ExxonMobil voor hernieuwbare energie

Nieuws

Eén vijfde aandeelhouders ExxonMobil voor hernieuwbare energie

Danielle Knight

02 juni 2002

Eén vijfde van de aandeelhouders van ExxonMobil heeft woensdag voor een resolutie gestemd die de bestuurders van de Amerikaanse oliemultinational aanzet om ook actief te worden op het vlak van hernieuwbare energiebronnen. Vorig jaar schaarde zich maar een kleine 9 procent van de aandeelhouders zich achter dezelfde resolutie. Ook gewone Amerikaanse investeerders beginnen zich dus meer zorgen te maken over de opwarming van het klimaat.

ExxonMobil is de grootste en misschien ook wel de koppigste oliemaatschappij op aarde. Waar Shell en British Petroleum er met het oog op de dreigende klimaatverandering al naar streven hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen en ook investeren in wind- en zonne-energie, jaagt ExxonMobil de milieugroepen in de gordijnen het broeikaseffect een verzinsel te blijven noemen. De onderneming uit Texas weigert ook maar één dollar te stoppen in hernieuwbare energiebronnen. ExxonMobil zegt wel dat het zich inspant om steeds properdere producten op de markt te brengen en die ook op een milieuvriendelijke manier te produceren.

Gewone investeerders beginnen zich af te vragen of de geïsoleerde positie die ExxonMobil inneemt als het over klimaatverandering en hernieuwbare energie gaat, wel zo goed is voor de waarde van hun aandelen, zegt Peter Altman, nationaal coördinator van Campaign ExxonMobil. Die lobbyorganisatie werd opgericht door milieuorganisaties en religieuze groepen en kan door een participatie in de oliegigant op alle aandeelhoudersvergaderingen haar bezorgdheid over de klimaatproblematiek uiten.

Inmiddels hebben de actievoerders gewone investeerders aan hun kant gekregen die samen 55 miljard dollar bedrijfswaarde vertegenwoordigen. Enkele dagen voor de algemene vergadering in Dallas ging ook het California Public Employee Retirement System overstag, het grootste pensioenfonds van de VS.

De resolutie die dit jaar uiteindelijk 20,3 procent van de aandeelhouders kon overtuigen, vraagt de raad van bestuur van ExxonMobil tegen 1 september een rapport uit te werken over hoe het bedrijf het gebruik van hernieuwbare energiebronnen zal bevorderen en welke strategie het wil volgen om dergelijke alternatieve energiebronnen op te nemen in zijn productmix. Aandeelhouderresoluties zijn niet wettelijk bindend en er is ook weinig kans dat dergelijke teksten door een meerderheid van een aandeelhoudersvergadering zouden worden goedgekeurd. Maar de milieuactivisten vinden resoluties een goed instrument om de aandacht van de bestuurders van bedrijven telkens weer op hun voorstellen te vestigen en de meerderheid van de aandeelhouders er ten minste bewust van te maken dat er alternatieven bestaan voor fossiele brandstoffen.

Dit jaar werd bij verschillende bedrijven in de VS in het totaal over 18 aandeelhouderresoluties gestemd die verband hielden met de klimaatproblematiek. Dat is ondermeer te danken aan de inzet van de Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES), een samenwerkingsverband tussen milieuorganisaties en verlichte investeerders en bedrijfsleiders.

Verscheidene bedrijven die al jaren na elkaar bewerkt waren met resoluties, zijn dit jaar gezwicht en hebben aangekondigd dat ze hun uitstoot van broeikasgassen willen gaan beperken. De transportonderneming CSX Corporation stemde er zelfs in toe op haar website gegevens te publiceren over de luchtvervuiling die ze bij haar activiteiten produceert. Die gegevens zullen elk jaar worden geactualiseerd om te bewijzen dat het bedrijf vorderingen maakt op milieugebied.