Eén vijfde Europese kinderen arm

Nieuws

Eén vijfde Europese kinderen arm

David Cronin

16 januari 2008

Bijna 30 miljoen kinderen en jongeren in de Europese Unie zijn arm. Het Europees Parlement buigt zich over voorstellen om daaraan te verhelpen en om de rechten van kinderen in het algemeen beter te beschermen. Sommige van die ideeën zijn controversieel: zo zou er in alle lagere scholen in de Europese Unie een hoofddoekenverbod moeten komen om kinderen uit islamitische migrantengezinnen maximale keuzevrijheid te waarborgen.

Geef kinderrechten meer plaats in de wetgeving, zorg ervoor dat alle kinderen in de EU een dak boven het hoofd hebben en sluit geen kinderen van kandidaat-vluchtelingen op, schrijft het Italiaanse Europarlementslid Roberta Angelilli in haar rapport voor het Europees Parlement.
In elk geval moeten de Europese landen meer doen, want de kinderarmoede is onverantwoord wijd verbreid in de EU. Volgens Angelilli leeft bijna een vijfde van de 148 miljoen kinderen en jongeren in de Europese Unie in armoede. Vooral in de nieuwe lidstaten is het probleem groot. “In Litouwen leeft de helft van alle volwassenen met één kind in armoede” zegt het Litouwse parlementslid Ona Juknevi-ienè.
Angelilli denkt dat de wettelijke bescherming van kinderen zal verbeteren met het in kracht treden van het verdrag van Lissabon, dat vorige maand door de Europese regeringsleiders werd ondertekend. De tekst verplicht alle regeringen zich in te zetten voor de rechten van kinderen. Tot hiertoe zijn dierenrechten prominenter aanwezig in de Europese verdragen dan de rechten van kinderen.
Hoofddoek
De Europese landen moeten meer doen voor gezinnen en ervoor zorgen dat alle kinderen toegang hebben tot onderwijs en gezondheidszorg, schrijft Angelilli. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar veel regeringen schieten tekort als het gaat om kinderen uit marginale groepen.
De armoede onder migrantenkinderen is bijvoorbeeld veel hoger. Dat komt vooral door de slechtere startpositie van veel migranten, die tot overgeërfde armoede leidt. Angelilli gaat ver met haar voorstellen die tot een grotere kansengelijkheid voor migranten moeten leiden. Ze vindt onder meer dat er in heel de Europese Unie een verbod moet komen op het dragen van hoofddoeken in het lager onderwijs. “Zo verankeren we het recht om kind te zijn steviger en zorgen we ervoor dat kinderen later zelf echt een keuze kunnen maken.”
Het rapport heeft ook oog voor de Europese verantwoordelijkheid voor armoede op andere continenten. Angelilli pleit voor een nieuwe wettelijke regeling die de slachtoffers van kinderarbeid overzee de mogelijkheid zou geven klacht in te dienen tegen Europese bedrijven die daarvan geprofiteerd hebben. Volgens de Europese Commissie wordt er al aan plannen in die richting gewerkt.
In het rapport gaat ook veel aandacht naar kinderrechten die niet meteen verband houden met armoede. Angelilli pleit bijvoorbeeld voor een Europese gegevensbank over pedofielen, die moet verhinderen dat veroordeelde kinderschenders naar een ander land trekken om daar ongestoord hun gang te gaan. Volgens haar moeten er ook strengere straffen komen voor het seksueel misbruik van kinderen.
Het is de vraag hoever de lidstaten willen meegaan in dat verhaal. Franco Frattini, de Europese commissaris voor Justitie en Veiligheid, klaagt dat veel Europese landen weinig aandacht hebben voor de rechten van kinderen. De EU heeft bijvoorbeeld in 2006 een Europese hotline opgezet waar misbruikte jongeren terecht kunnen, maar meer dan de helft van de lidstaten heeft nog altijd niets ondernomen om die hotline toegankelijk te maken voor hun jongeren.