Eerste VN-rampenforum van start

Nieuws

Eerste VN-rampenforum van start

Eerste VN-rampenforum van start
Eerste VN-rampenforum van start

Rien Vandermeersch

06 juni 2007

Meer dan 100 verschillende landen zijn vandaag vertegenwoordigd in het Zwitserse Genève voor een driedaags forum tegen de gevolgen van natuurrampen. Van 5 tot 7 juni organiseren de Verenigde Naties de eerste samenkomst van de Global Platform for Disaster Risk Reduction.

Het forum opent de deuren voor overheden, de VN en andere organisaties, academici, financiële instellingen, ngo’s en middenveldorganisaties die zich willen inzetten tegen de dreigingen van klimaatverandering en verstedelijking.

Risico nooit zo hoog

Volgens John Holmes, Adjunct Secretaris Generaal voor humanitaire zaken en voorzitter van het forum, is de kwetsbaarheid van de wereldbevolking nog nooit zo hoog geweest. ‘De groeiende verstedelijking en de opwarming van het klimaat drijven de risico’s voor miljoenen mensen op de spits, zegt Holmes. ‘Er is geen keuze, het platform tegen de gevolgen van natuurrampen moet vooruitgaan wil het deze mensenlevens te redden.’
Van de 10 meest bevolkte landen in de wereld staan 8 onder continue dreiging van aardbevingen, terwijl 6 bedreigd worden door hevige stormen, overstromingen en tsunami’s. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), het gezaghebbende VN-klimaatpanel, voorspelt een toename van weergerelateerde rampen in de toekomst. Aan de kuststreken leven meer dan 200 miljoen mensen in dichtbevolkte steden die kunnen overstromen, zoals Cairo, Dhaka, Mumbai, New York en Londen.

Internationale actie

Tijdens de driedaagse bijeenkomst zal het platform zich buigen over de verbetering inzake beleidsstrategieën sinds de wereldconferentie over strijd tegen natuurrampen in Japan 2005. Het vond plaats een aantal weken na de verwoestende tsunami in Zuidoost Azië. De landen stemden in met het Hyogo Framework for Action, een plan dat van 2005 tot 2015 de internationale gemeenschap moet aanscherpen om beter te kunnen reageren in geval van natuurrampen.
‘We moeten de CO2-uitstoot blijven verminderen, maar aangezien de klimaatverandering al bestaat, moeten we ook andere maatregelen nemen om de effecten te bestrijden’, zegt Sálvano Briceño, Hoofd van de International Strategy for Disaster Reduction (ISDR) VN-secretariaat.

Preventie begint op school

De Verenigde Naties start een online computerspel dat kinderen aanleert hoe veilige dorpen en steden beveiligd kunnen worden tegen de impact van natuurrampen. Het initiatief komt uit de campagne van 2006-2007 die de impact van rampen vanaf de schoolbanken wil aanpakken. Het spel toont aan hoe eenvoudige maatregelen vaak kunnen bijdragen tot schadebeperking van rampen als tsunami’s, bosbranden, overstromingen, aardbevingen en orkanen.  (www.stopdisastersgame.org)