Effect van Aziatische Bruine Wolk niet te vergelijken metbroeikasgassen

Nieuws

Effect van Aziatische Bruine Wolk niet te vergelijken metbroeikasgassen

Ranjit Dervraj

15 augustus 2002

De Indische wetenschappers van INDOEX die de
wereld eerder deze week attent maakten op een 'bruine wolk' van smog boven
Azië relativeren de impact van het fenomeen op het klimaat elders in de
wereld. De smog van verbrandingspartikels veroorzaakt een
klimaatsverandering op lokaal niveau maar het effect ervan is niet te
vergelijken met broeikasgassen. Het effect van de bruine wolk is
voornamelijk lokaal, zegt A.P. Mitra, één van de drie leidinggevende
wetenschappers bij het Indische Oceaan Experiment (INDOEX).

De Aziatische Bruine Wolk wordt veroorzaakt door niet-opgebrande biomassa en
fossiele brandstoffen zoals steenkool. De impact ervan is echter niet te
vergelijken met broeikasgassen, die lange termijneffecten hebben op de
atmosfeer, zegt Mitra in naam van een team van 100 wetenschappers dat
betrokken is bij INDOEX. De industrielanden mogen het bestaan van de
Aziatische Bruine Wolk dan ook niet gebruiken om de verantwoordelijkheid
voor de klimaatsverandering in de schoenen te schuiven van de
ontwikkelingslanden. De opwarming van de aarde is vooral de
verantwoordelijkheid van de industrielanden.

De 10 miljoen vierkante kilometer grote smogwolk is een cocktail van as,
zuren en sulfaat-, roet, mineraalpartikels met een diameter van een
miljoenste van een centimeter. Ongeveer 85 procent daarvan is afkomstig van
menselijke activiteit, zoals het gebruik van houtvuurtjes om op te koken,
steenkool in de industrie en uitlaatgassen van auto’s. De wetenschappers
benadrukken dat er dringend maatregelen nodig zijn om de smogwolk te doen
verdwijnen maar waarschuwen ervoor dat dit de aandacht niet mag afleiden van
de strijd tegen broeikasgassen als koolstofdioxide, die veel hardnekkiger
zijn. Voorlopig is er nog geen internationaal verdrag om de emissie tegen te
gaan van de partikels die de bruine wolk veroorzaken.

Voorlopig onderzoek suggereert dat de korte termijneffecten van de
Aziatische bruine wolk ingrijpend zijn. Het Indische Instituut voor
Agrarisch Onderzoek (IARI) becijferde eerder al dat de smog de rijstoogst in
zuidelijk India met 5 tot 10 procent doet dalen. Allicht ligt dat cijfer dit
jaar veel hoger. Mede als gevolg van de bruine wolk blijven de jaarlijkse
moessonregens dit jaar uit in grote delen van India, waar de moesson normaal
in juli komt. Economisten hebben nog geen schatting gemaakt van de
economische kost daarvan, maar die loopt allicht in de miljarden.

En dan is er nog de schade aan mensen en milieu. De zuren in de smog kunnen
zich omzetten in zure regen en zo oogsten en bossen beschadigen. Bovendien
zorgt de vervuiling voor meer aandoeningen aan de luchtwegen, wat kan leiden
tot honderdduizenden vroegtijdige sterfgevallen, stelt het INDOEX-rapport
dat deze week in Londen werd vrijgegeven.