Efficiënte klimaataanpak stimuleert economie

Nieuws

Efficiënte klimaataanpak stimuleert economie

Efficiënte klimaataanpak stimuleert economie
Efficiënte klimaataanpak stimuleert economie

Celien Moors

24 juni 2014

Het rapport Climate-smart Development van de Wereldbank onthult hoe een wereldwijde aanpak van de klimaatopwarming voor een stijging van de tewerkstelling zorgt en daarenboven miljoenen levens kan redden. ‘Nu moet het roer omgegooid worden.’

Het voornaamste doel van het rapport is om investeringen in het klimaat om te zetten in reële cijfers van economische groei. Dit gebeurt aan de hand van modellen die de voordelen van verschillende projecten illustreren, waarvoor de Wereldbank een werkkader aanbiedt.

De kosten van stilstand

Centraal in dit kader staan de voordelen die uit een efficiënt beleid resulteren op het vlak van gezondheid, de opbrengst van gewassen, energiebesparingen, tewerkstellingsgroei, en economische groei.

Het rapport bouwt verder op de beroemde uiteenzetting uit 2006 van Nicholas Stern, die de economische impact van de klimaatverandering aan het licht bracht. Hij wees erop dat stilstaan uiteindelijk meer kost dan vooruitgaan. Daar gaat Bruno Verbist, projectleider van het Onderzoeksplatform Klimaatsverandering en Ontwikkelingssamenwerking (KLIMOS), volledig mee akkoord.

‘Maar de vraag blijft: wie gaat die acties betalen? Er zijn altijd winnaars en verliezers. Hebben die winnaars dan gewoon geluk of effectief een beter beheer? We hebben nood aan succesverhalen, waarvan er nog maar een aantal zijn.’

Nog niet op het gaspedaal

Die succesverhalen liggen misschien wel in het verschiet.  In het rapport tonen zes gesimuleerde casestudies uit de Verenigde Staten, de Europese Unie, China, Mexico, India en Brazilië de voordelen van een efficiënte aanpak in verschillende sectoren. Zo werd het beleid voor zuivere vervoersmogelijkheden en een hogere energie-efficiëntie in de industrie en de bebouwing onder de loep genomen.

De resultaten tonen een aanzienlijk positief effect op het sterftecijfer, energiebesparingen en het bruto binnenlands product (BBP) van een land. De jaarlijkse groei van het BBP door een dergelijk beleid zou in 2030 zelfs tussen de 1,3 en 1,9 biljoen euro liggen.

© World Bank

Verder toont het rapport aan hoe nationale en internationale beleidsmakers zo efficiënt mogelijk nieuwe klimaatprojecten kunnen opstarten. De boodschap die Verbist brengt is dan ook duidelijk. ‘Het potentieel is er zeker, maar de vraag is of en hoe we dit gaan realiseren. Er is een zware omschakeling nodig. De economische crisis lijkt voor veel landen en beleidsmakers het teken om het roer om te gooien. Maar die plannen moeten ook uitgevoerd worden. Vele belangengroepen duwen nog niet op het gaspedaal.’

Ontwikkelingslanden betalen de prijs

De groeiende kost van de klimaatverandering vertraagt de vooruitgang van de voornaamste doelen van de Wereldbank: het verminderen van de armoede en het bevorderen van de welvaart in de wereld. Vooral in ontwikkelingslanden gaat er veel van het BBP verloren aan luchtvervuiling. ‘De voorbereiding is in vele gebieden nog ontoereikend. Zo moet  het in kaart brengen van gewassen in verschillende regio’s dringend geüpdatet worden. Ultiem draaien de ontwikkelingslanden ervoor op’, aldus Verbist.