Eigen audit Wereldbank bevestigt kritiek andersglobalisten

Nieuws

Eigen audit Wereldbank bevestigt kritiek andersglobalisten

Emad Mekay

24 maart 2006

De Wereldbank heeft de afgelopen 20 jaar 31,7 miljard euro geïnvesteerd in projecten voor meer vrijhandel in het Zuiden. Daarbij heeft 's werelds grootste verstrekker van ontwikkelingsgeld onvoldoende maatregelen genomen om de negatieve effecten van vrijhandel op de lokale bevolking te verzachten, zegt de Independent Evaluation Group (IEG), het erkende auditorgaan van de Wereldbank.

De cijfers van de auditeurs zijn duidelijk: in nauwelijks een derde van de leningen die de Wereldbank tussen 1987 en 1995 toekende in het kader van handelsprojecten zaten maatregelen om de sociale en economische impact van meer vrijhandel te verzachten. De laatste tien jaar steeg het aandeel van de compensatiemaatregelen tot 38 procent van de projecten. Maar dat is nog niet zoals het moet, zeggen de auditeurs van de Independent Evaluation Group (IEG), een autonome dienst die rechtstreeks rapporteert aan het dagelijks bestuur van de Wereldbank.

Het rapport bevestigt een deel van wat ontwikkelingsorganisaties al jaren zeggen: de geldschieter gaat er teveel van uit dat meer vrijhandel automatisch tot economische groei en ontwikkeling zorgt.

De evaluatie bevestigt dat vrijmaking van de handel alleen niet genoeg is om de economie te doen groeien of de armoede terug te dringen, zegt Vinod Thomas, de directeur van de IEG. De Wereldbank doet er goed aan om vrijhandel te promoten, maar ze doet niet genoeg om tot resultaten te komen.

De Wereldbank heeft tussen 1987 en 2004 31,7 miljard euro besteed aan vrijhandelsprogramma’s in 117 landen - het gaat om investeringen in lucht- en zeehavens, de financiering van openbare en private handel en technische assistentie voor vrijhandelsbesprekingen.

De instelling was daarbij volgens de auditeurs onaanvaardbaar optimistisch over het effect. De Wereldbank heeft de beperkingen en de complexe locale context onderschat, zegt Yvonne Tsikata, de hoofdauteur van het rapport. De handel stimuleren is maar een deel van de werking van de Wereldbank. Handelsprojecten waren van 1987 tot 2004 goed voor acht procent van het geld van de Wereldbank.

Ondanks de kritiek oogst de Wereldbank ook lof voor de hoogstaande kwaliteit van haar onderzoek op het vlak van de handel en om de belangrijke rol die ze speelt in het pleidooi voor een rechtvaardiger handelssysteem.

Deze bevindingen bevestigen wat wij dagelijks op het terrein constateren, zegt Friends of the Earth (FoE) in een reactie. De Wereldbank zou er gewoon beter mee stoppen om een handelsbeleid op te leggen waar de armen duidelijk niets aan hebben. (MM/ADR)