Eigen volk eerst op arbeidsmarkt

Nieuws

Eigen volk eerst op arbeidsmarkt

Meena Janardhan

30 september 2003

De autoriteiten in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) noemen het een beleid ter bevordering van de culturele diversiteit, maar eigenlijk is het gewoon discriminatie: migranten uit Aziatische landen raken het land niet meer zo makkelijk binnen als hun collega's uit andere landen.

De VAE willen vermijden dat Aziaten een te groot deel van de bevolking gaan uitmaken. Sommige ondernemers klagen dat de maatregel het aanwerven van geschikt personeel bemoeilijkt.

Sinds begin dit jaar wordt in de VAE veel nauwer toegekeken op aanvragen voor werkvergunningen voor Aziatische migranten. Meer aanvragen worden geweigerd.
Bedrijven die veel werknemers uit één Aziatisch land in dienst hebben en nog meer arbeidskrachten uit dat land willen aantrekken, krijgen het bevel op zoek te gaan naar medewerkers uit andere landen. Ze worden aangemoedigd vooral migranten uit Sudan, Somalië, Egypte, Jordanië, Jemen, Marokko, Syrië en Libanon aan te werven. Een probleem is dat migranten uit die landen vaak niet voor zo weinig geld willen werken als hun Aziatische collega’s. Ook mensen met bepaalde opleidingen zijn blijkbaar moeilijk te vinden in de Arabische wereld. Sommige ondernemingen hebben de zoektocht naar nieuwe medewerkers daarom gefrustreerd gestaakt. Maar toch heeft het beleid effect. Er worden meer arbeidsvergunningen uitgereikt aan Arabische migranten, en ook uit Afrika en Oost-Europa komen nu meer migranten opdagen.

Officieel zijn er geen quota per land vastgelegd voor de toekenning van arbeidsvergunningen. Er is wel een nieuwe regel ingevoerd die stelt dat kandidaat-migranten minstens een diploma van secundair onderwijs moeten kunnen voorleggen. Die regel geldt niet voor migranten uit Arabische landen en voor werknemers in de bouwsector. Aziatische migranten klagen ook dat de directies van bedrijven zich minder soepel opstellen bij aanvragen tot familiehereniging. De aanvragers moeten daarvoor kunnen bewijzen dat ze een bepaald minimumbedrag verdienen. Vroeger stelden bedrijven daarvoor soms fictieve loonbriefjes op, maar dat gebeurt nu niet meer.

De VAE zijn het immigratieland bij uitstek: meer dan 90 procent van de 1,7 miljoen werknemers komt uit het buitenland. De snelle groei van de oliesector was alleen mogelijk dankzij de import van buitenlandse arbeidskrachten, maar inmiddels hebben migranten de plaatselijke bevolking bijna al het werk uit handen genomen dat inspanningen of vuile handen vergt. Azië leverde het gros van de gastarbeiders. Meer dan de helft van de migrantenpopulatie in de VAE komt uit India, Pakistan is goed voor 18 procent en de andere Aziatische landen halen samen nog eens 15 procent. Tot hiertoe leveren de Arabische landen maar iets meer dan 10 procent van alle buitenlanders in de VAE.

In januari verklaarde de president van de VAE, Sjeik Zayed bin Sultan al-Nahyan dat het onevenwicht (tussen migranten en VAE-burgers, maar ook tussen Aziatische en niet-Aziatische migranten) een groot probleem is dat de stabiliteit van onze samenleving en de vooruitzichten van de komende generaties bedreigt. Sindsdien voeren de VAE een beleid van ‘emiratisering’ van de arbeidsmarkt - bedrijven worden aangezet meer VAE-burgers in dienst te nemen. De bevoordeling van niet-Aziatische migranten vormt een tweede luik van die politiek.