Elektrische auto levert Europa 200.000 banen op

Nieuws

Transitie is goed voor de Europese economie

Elektrische auto levert Europa 200.000 banen op

Elektrische auto levert Europa 200.000 banen op
Elektrische auto levert Europa 200.000 banen op

IPS

22 februari 2018

Inzetten op elektrische mobiliteit kan de Europese economie een flink duwtje in de rug geven en 206.000 nieuwe banen creëren. Dat blijkt uit een analyse van Cambridge Econometrics, waar ook autoproducenten en stroomnetbeheerders aan meewerkten.

Dave Megginson CC BY-SA 2.0

Dave Megginson CC BY-SA 2.0​

Dat de transitie naar elektrische auto’s goed is voor het milieu, is niets nieuws. Ook het rapport bevestigt dat de omschakeling de CO2-uitstoot van het wegverkeer met 88 procent kan doen dalen en jaarlijks 467.000 vroegtijdige overlijdens kan vermijden tegen 2030.

Maar de meest opvallende conclusie van de nieuwe studie is dat de transitie ook goed is voor de Europese economie. Europa haalt momenteel nog 89 procent van zijn ruwe olie uit het buitenland, en het merendeel daarvan gaat naar transport. Tegen 2030 al kunnen elektrische voertuigen zo de Europese rekening voor buitenlandse olie met zo’n 49 miljard euro doen dalen, geld dat dus in de Europese economie blijft.

Slimme laders

De transitie kan de groei van de Europese economie met zo’n 0,2 procent omhoog duwen. Het potentieel voor de Europese werkgelegenheid is enorm: tot 206.000 nieuwe banen tegen 2030.

De auteurs benadrukken wel dat er voldoende aandacht moet zijn voor arbeiders in de “oude” industrieën. Zij moeten omgeschoold worden voor kwaliteitsvol werk in de nieuwe technologieën.

Door in te zetten op slimme laadpalen kan de piekvraag teruggedrongen worden tot 3 gigawatt, en die slimme laders kunnen ook lucratief zijn voor de netwerkbeheerders.

Qua aankoopprijs komt de uitstootloze auto steeds dichter bij diesel- of benzinewagens, en zal tegen 2030 nagenoeg gelijk zijn. Elektrische auto’s worden gestaag goedkoper, terwijl conventionele verbrandingsmotoren steeds duurder zullen worden om aan de strengere uitstootnormen te kunnen voldoen.

De studie waarschuwt wel dat grootschalige investeringen nodig zijn in de transportinfrastructuur en het stroomnet om de transitie mogelijk te maken. De totale investeringen in laadinfrastructuur lopen op tot 23 miljard tegen 2030, waarvan 9 miljard voor publieke laadpalen.

Ook de stroomnetten moeten gemoderniseerd worden: in het slechtste scenario kan de piekvraag tegen 2050 ook oplopen tot 21 gigawatt.

Maar de voordelen daarvan kunnen die investeringen ook compenseren. Door in te zetten op slimme laadpalen kan de piekvraag teruggedrongen worden tot 3 gigawatt, en die slimme laders kunnen ook lucratief zijn voor de netwerkbeheerders. Ze werken immers als buffer om de schommelingen in hernieuwbare energieproductie op te vangen. Tegen 2030 kan elke elektrische auto de netwerkbeheerder zo 100 euro per jaar opleveren.

Consensus

Aan het rapport werkten ook Europese autoproducenten en stroomnetbeheerders mee. ‘Het gebeurt niet vaak dat je een consensus bereikt tussen industriegroepen en consumenten- en milieuorganisaties’ zegt Pete Harrison van de European Climate Foundation. ‘Maar in deze zaak is iedereen het erover eens dat de Europese auto-industrie in de voorhoede van schone innovatie moet blijven om concurrentieel te zijn in een snel evoluerende markt.’

Ook Jean-Philippe Hermine, vicevoorzitter van de Renaultgroep, spreekt van een waardevolle studie als gevolg van een vruchtbare samenwerking tussen grote spelers in de Europese transport- en energiesector.

‘De elektrische auto is een mature oplossing die snel terrein wint’, zegt hij. ‘Noch het klimaat, noch de luchtkwaliteit kunnen wachten, maar deze studie toont ook de positieve bijdrage aan de Europese economie in termen van groei en werkgelegenheid. Het is nu tijd dat iedereen de handen in elkaar slaat en deze positieve transitie in de juiste richting duwt.’