Elektronisch afval stapelt zich op in Argentinië

Nieuws

Elektronisch afval stapelt zich op in Argentinië

Marcela Valente

23 november 2011

Argentinië werkt aan een wet die producenten van elektronica verplicht om afgedankte apparaten terug te nemen. Zowel in Argentinië als in andere Latijns-Amerikaanse landen groeit de elektronische afvalberg snel.

Mobiele telefoons worden in Argentinië gemiddeld na twee jaar gebruik vervangen. Oude telefoons blijven meestal thuis liggen of worden bij de vuilnis gegooid. Het land telt 40 miljoen inwoners en 34,3 mobiele abonnementen. Dat aantal stijgt naar 56 miljoen, als de mobiele nummers die niet meer in gebruik zijn - maar ook niet opgezegd zijn - worden meegeteld, zegt de Argentijnse tak van milieuorganisatie Greenpeace.

In de afgelopen vijf jaar groeide de mobiele telefonie in Argentinië sterk. Daardoor groeit ook de bezorgdheid over de giftige stoffen die in het milieu kunnen terechtkomen als telefoons worden weggegooid bij het huishoudafval.

Zo’n 40 procent van de bevolking is zich ervan bewust dat mobiele telefoons schadelijke stoffen bevatten, zegt Yanina Rullo van Greenpeace. Deze mensen bewaren hun oude telefoons thuis. Dertig procent van de bevolking gooit oude gsm’s echter gewoon bij het reguliere afval, waardoor ze belanden op stortplaatsen.

Recyclage

Het Argentijnse Congres bestudeert momenteel een wet, gemodelleerd naar Europees voorbeeld,  over verwerking van elektronisch afval. Het is de bedoeling bedrijven die elektronica op te markt brengen, te verplichten oude apparaten te recycleren of verwerken.

Volgens Greenpeace zijn er alleen in 2010 zo’n 12 miljoen mobiele telefoons, 2,6 miljoen computers, een miljoen tv’s en 1,2 miljoen printers verkocht. Argentinië genereert jaarlijks drie kilo elektronisch afval per hoofd van de bevolking, ofwel 120.000 ton afval met giftige stoffen. Minder dan 2 procent daarvan wordt gerecycleerd.

In Latijns-Amerika hoopt zich jaarlijks naar schatting 800.000 ton elektronisch afval op, blijkt uit het Los residuos electrónicos, een rapport van de VN-erfgoedorganisatie Unesco over elektronische afval. De schatting is gemaakt op grond van rapporten uit Argentinië, Brazilië, Chili, Colombia, Mexico en Venezuela, waar meer dan 80 procent van alle elektronisch afval in de regio wordt geproduceerd.

Digitale kloof

Ondanks de omvang van het probleem, heeft nog niet een land in de regio geïntegreerde wetgeving op dit gebied. In plaats daarvan zijn er alleen geïsoleerde initiatieven op het gebied van hergebruik of verwerking van afgedankte producten.

De economische groei van de afgelopen jaren in Latijns-Amerika ging samen met pogingen om de digitale kloof de verkleinen in landen zoals Argentinië, Colombia en Uruguay. Wijdverbreid gebruik van laptops wordt gestimuleerd en er bestaat dringend behoefte aan wetgeving.

De voorgestelde Argentijnse wet maakt de individuele producent verantwoordelijk voor de verwerking van oude apparaten. Het wetsvoorstel wil tevens producenten stimuleren apparaten te maken die eenvoudig te recycleren zijn, geen giftige stoffen bevatten en een lange levensduur hebben. Verder zou elke gemeente met meer dan tienduizend inwoners zou een depot voor elektronisch afval moeten krijgen.