Elektronisch stemmen in VS “zo lek als een zeef”

Nieuws

Elektronisch stemmen in VS “zo lek als een zeef”

Katherine Stapp

26 december 2003

3,9 miljard dollar heeft de Amerikaanse
regering uitgetrokken om de presidentiële stembusslag in november 2004 niet
op het fiasco te laten eindigen waarop de verkiezingen van 2000 in Florida
uitdraaiden. Maar de hoogtechnologische touch-screens die vele staten nu
invoeren zijn volgens specialisten net zo onbetrouwbaar als het goede oude
stembriefje.

Door computergestuurd te stemmen, schakel je de menselijke fout in het
stemmen tellen uit, zegt de theorie. Maar verschillende computerspecialisten
in de Verenigde Staten plaatsen grote vraagtekens bij de veiligheid van het
systeem tegen hackers. Bovendien kregen de elektronische stemsystemen geen
onafhankelijke test. De code van de software is immers hoogvertrouwelijk.

“Het grote probleem is dat elektronisch stemmen een hertelling onmogelijk
maakt”, zegt Douglas Jones, een professor informatica van de Universiteit
van Iowa en lid van het onderzoekscomité voor elektronisch stemmen in Iowa.
“Als je met de hand stembriefjes telt, kan je altijd een deel van de telling
overdoen wanneer er twijfel is over de resultaten. Dat zal nu met vele
machines niet meer op een betrouwbare manier kunnen. Je hebt informatici
nodig die de gegevens opnieuw moeten opvissen. Wie zegt ons dat ze bij die
gelegenheid de stemming niet proberen te beïnvloeden?”

Een recente studie van de John Hopkins Universiteit naar een touch-screen
dat werd gebruikt bij verkiezingen in 37 staten vorig jaar, wees uit dat het
systeem, van de firma Diebold uit Ohio, nog talloze gebreken vertoond. Een
professor van John Hopkins noemde de software van Diebold bij die
gelegenheid “Zwitserse kaas”. De baas van Diebold, Walden O’Dell, kwam
daarenboven in opspraak toen de pers lucht kreeg van een uitnodiging voor
een verkiezingsmeeting van president George Bush. Daarin verklaarde O’Dell
dubbelzinnig: “Het is mijn taak de elektronische stemmen van Ohio volgend
jaar aan de president te schenken.”

Diebold hamert op de betrouwbaarheid van zijn product, maar een recente
audit bracht aan het licht dat de firma bij de verkiezingen in Californië
ongecontroleerde software had geïnstalleerd in de zeventien counties die
gebruik maakten van de uitrusting van Diebold.

De consensus in de VS groeit om de stemmers een uitgeprinte bevestiging te
geven van hun stem, waardoor een hertelling op papier weer mogelijk wordt.
De staat Californië beloofde al om op die manier de gouverneursverkiezingen
van 2006 te organiseren. De federale commissie voor Electorale Bijstand en het
nationaal instituut voor Wetenschap en Technologie steunen het idee, maar
voor de verkiezingen van november 2004 kunnen allicht nog niet zoveel
printers aangekocht en geplaatst worden.

Andere specialisten betwijfelen of een afschrift van een elektronisch stem
wel zo’n goed idee is. “Dan krijg je op de verkiezingsdag sowieso
papierstoringen. Het printen zal het stemmen rekken en minder mensen zullen
gemotiveerd zijn om te stemmen”, waarschuwt Denise Lamb, de directrice
verkiezingen in de staat New Mexico. “En een gebrek aan vertrouwen in het
stemmen”, zegt Lamb, “is wel het laatste wat we kunnen hebben na het fiasco
in Florida bij de laatste presidentsverkiezingen”.

Toen werden bijna 10.000 stemmen van overwegend democratisch gezinde zwarten
wegens een onregelmatige stembusgang ongeldig verklaard. De huidige
Republikeinse president George W. Bush won de verkiezingen met amper 537 stemmen verschil.

***** +Verified Voting
(http://www.verifiedvoting.org/)
+National Institute of Science and Technology
(http://www.nist.gov/public_affairs/factsheet/voting_symposium.htm)
+National Coalition on Black Civic Participation
(http://www.bigvote.org)