Elke 20 seconden sterft een kind door vuil water

Nieuws

Elke 20 seconden sterft een kind door vuil water

Elke 20 seconden sterft een kind door vuil water
Elke 20 seconden sterft een kind door vuil water

Thalif Deen

20 maart 2011

Elke twintig seconden sterft er op de wereld een kind door ziekten die een gevolg zijn van gebrek aan schoon water.  "Dat betekent dat er jaarlijks 1,5 miljoen jonge levens verloren gaan", zegt secretaris-generaal Ban Ki-moon van de Verenigde Naties.

Aan de vooravond van Wereldwaterdag, dinsdag 22 maart, wijst het VN-Kinderfonds Unicef erop dat wereldwijd 884 miljoen mensen geen veilig water hebben. Zo’n 2,6 miljard mensen hebben geen beschikking over adequate sanitaire voorzieningen.

Tegen 2025 leven 1,8 miljard mensen in landen of gebieden met absolute waterschaarsheid. Twee derde van de wereldbevolking kan te maken krijgen met watertekorten, volgens U.N. Water, een coalitie van 24 VN-organisaties.

Momenteel wordt 70 procent van het zoet water in de wereld gebruikt voor irrigatie, 22 procent voor de industrie en 8 procent voor huishoudelijke taken.

Verstedelijking

Maude Barlow, medeoprichter van het project Blue Planet, zegt dat de vraag het aanbod snel overstijgt. “We moeten samen spreken over een nieuwe omgang met water”, zegt ze. Daarbij denkt ze aan bewaren van water, het herstellen van stroomgebieden, bescherming tegen vervuiling en een eerlijker verdeling voor zowel mensen als dieren.

Anders Berntell, directeur van het Stockholm International Water Institute (SIWI), waarschuwt voor de potentiële gevaren van de snelle verstedelijking in de wereld. “Mensen, ideeën en grondstoffen verplaatsen zich van de periferie naar economische centra, waar architecturale kunststukjes verrijzen terwijl de sloppenwijken in de schaduw daarvan blijven groeien”, zegt hij. Tegen 2050, voorspelt hij, leven er meer mensen in steden dan er nu op de hele wereld leven.

Verstedelijking en watervoorziening is ook het thema van de jaarlijkse Wereldwaterweek, die van 21 tot 27 augustus wordt gehouden in de Zweedse hoofdstad Stockholm. Berntell zegt dat betere stedelijke planning van watergebruik en hergebruik aanzienlijk kan bijdragen aan het verminderen van sociale en economische spanningen tussen en rondom steden.

Verspilling

De belangrijkste oorzaak van de huidige watercrisis is volgens Barlow dat “moderne mensen water zien als een leuke bron van plezier, gemak en winst en niet als een essentieel element van het ecosysteem dat ons allemaal leven geeft.”

“Dus vervuilen we het water. We dumpen er jaarlijks industrieel en menselijk afval in vergelijkbaar met het gewicht van de hele mensheid. We pompen water uit stroomgebieden en rivieren naar grote steden die, als ze dichtbij de oceaan liggen, het daarna in de oceaan lozen al afval. Een belangrijke oorzaak van de stijging van de oceanen”, zegt ze.

Ze wijst ook op waterverspilling en vervuiling door het gebruik van irrigatiewater om gewassen te laten groeien in de woestijnen, gebruik in de mijnbouw, voor kerncentrales en teerzandproductie.