"Elke euro hulp moet leiden tot tien euro aan investeringen"

Nieuws

"Elke euro hulp moet leiden tot tien euro aan investeringen"

David Cronin

11 juni 2010

Hulp aan arme landen moet Europese bedrijven meer gaan opleveren, zegt de eurocommissaris voor Ontwikkeling, Andris Piebalgs.

In een brief aan de Europese lidstaten schrijft de eurocommissaris dat Europa prioriteit moet geven aan “waarde voor geld”. Hij sluit zich aan bij Europe 2020, een beleidsplan dat Europa onlangs heeft vastgesteld. Daarin wordt onder andere bepaald dat de Unie grote bedrijven moet helpen zaken te doen in het buitenland en toegang te krijgen tot grondstoffen. Een aantal grote bedrijven, verenigd in BusinessEurope, hadden voor dit speerpunt gepleit in een pamflet met de titel “Going for Growth”.

Tien euro investeringen

“Het is noodzakelijk dat we ons gaan richten op echte ‘waarde voor geld’ ”, schrijft Piebalgs, “en dat elke gegeven euro tot tien of meer euro aan investeringen leidt.” Volgens hem hebben ook ontwikkelingslanden het plan Europe 2020 nodig. “Alleen door banen en groei in ontwikkelingslanden kan de vicieuze cirkel van hulp en afhankelijkheid worden doorbroken.”

Volgens ontwikkelingsorganisaties moet hulp echter primair worden gegeven om het lot van de armen te verbeteren, niet om er nieuwe investeringsmogelijkheden voor bedrijven uit te slepen.

“Er is geen eigen private sector in Afrika”, zegt Hussaini Abdu, directeur van ActionAid Nigeria. Volgens hem zitten beleidsmakers verkeerd als ze denken dat handelsliberalisering Afrika uit de armoede helpt. “De enige private sector bestaat uit multinationals, vooral uit Europa. Die maken niet alleen enorme winsten, maar ze betalen ook geen belasting.”

Overheid

“Neoliberalisme heeft Afrika niet vooruitgeholpen. Europa zelf heeft zich niet ontwikkeld door marktkrachten, Amerika heeft zich niet ontwikkeld door marktkrachten. De motor van de ontwikkeling was de overheid. “

Abdu was in Brussel om een rapport te presenteren waaruit blijkt dat EU-landen niet meer hulp gaan geven, zoals beloofd, maar de hulp juist met miljarden  terugschroeven. De EU loopt 19 miljard euro achter op de eigen toezeggingen ten behoeve van de millenniumdoelstellingen – een schijntje vergeleken met de 700 miljard euro die de Unie heeft klaargezet om haar eigen lidstaten uit een eventuele schuldencrisis te helpen.