Emissiehandel brengt bom geld op

Nieuws

Emissiehandel brengt bom geld op

Julio Godoy

17 maart 2006

De handel in emissiekredieten in het kader van het Kyoto-protocol boomt in Europa. Veel bedrijven zijn erg opgezet met het systeem, omdat ze er veel mee verdienen. Maar milieugroepen zijn misnoegd: voor het leefmilieu maken emissiekredieten weinig verschil.

De Franse chemische bedrijf Rhodia investeerde acht jaar geleden 16 miljoen euro in zijn vestiging in Mullhouse om distikstofmonoxide, één van meest schadelijke broeikasgassen, terug te brengen. In ruil voor de relatief kleine investering kreeg het bedrijf emissiekredieten die nu bijna een miljard waard zijn. Rhodia bouwde ook emissiekredieten op door milieuvriendelijke investeringen te doen in zijn vestigingen in Zuid-Korea en Brazilië.

Emissiekredieten zijn in het leven geroepen door in het kader vanhet klimaatverdrag van Kyoto. Ondernemingen hebben van nationale overheden maxima opgelegd gekregen: binnen een bepaalde periode moeten ze streven naar vooraf afgesproken vermindering van hun vervuilende uitstoot broeikasgassen. Als ze dat niet doen, krijgen ze een forse boete. Bedrijven die het echter beter doen dan vooraf afgesproken, kunnen hun ‘overschot’ in de vorm van tonnen CO2-equivalenten te koop aanbieden op de markt. Bedrijven die de voor hen vastgestelde doelstellingen dreigen te overschrijden, kunnen deze equivalenten kopen om quitte te spelen en de boete te ontlopen. Het idee achter de handel is dat het de industrie financieel motiveert om ver onder de (voor elk land afgesproken) emissienorm te blijven.

Voor Rhodia was de return onverwacht hoog. “Het is niet meer dan normaal dat privé-bedrijven financieel beter proberen te worden van het systeem”, zegt Jean-Pierre Clamadieu, de directeur-generaal van het bedrijf.

Rhodia is niet het enige bedrijf dat forse winsten opstrijkt met de emissiehandel, die in Europa sinds juni 2005 plaatsvindt op Powernext in Parijs. In januari dit jaar registreerde die beurs transacties voor bijna 2 miljoen ton koolstofdioxide – een groei met 163 procent van het gemiddelde van de tweede helft van 2005. “We groeien spectaculair, je kan gerust spreken van een ‘bull market’, zegt Thierry Carol van Powernext.

Er valt dus geld genoeg te verdienen, maar de finaliteit van het mechanisme – een reductie van de broeikasgassen – blijft veraf. In Duitsland rekenen de vijf grootste energiebedrijven de kosten van hun overmatige emissies gewoon door aan de consument, zo becijferde het Wereldnatuurfonds WWF onlangs. De emissierechten die de bedrijven aan de overheid betalen, bedragen 328 miljoen euro per jaar. “Maar ze rekenen zeker voor 8 miljard euro per jaar door aan de consument”, aldus de milieugroep. “Dat is volledig illegaal.”