Europese Investeringsbank wijst op potentieel van investeringen in energie-efficiëntie

Energie besparen? Zes op de tien bedrijven horen het in Keulen donderen

Bert Braet / Pixabay

Amper 40 procent van de Europese bedrijven heeft al geïnvesteerd in energie-efficiëntie. Een enquête van de Europese Investeringsbank (EIB) legt een enorm potentieel bloot.

In een nieuw rapport werpt de Europese Investeringsbank licht op de investeringen die bedrijven doen op het vlak van energiebesparing en op de factoren die hun beslissingen beïnvloeden. De cijfers zijn gebaseerd op een enquête bij 12.500 bedrijven in de EU. 

Daaruit blijkt dat in 2019 amper 40 procent van de bedrijven heeft geïnvesteerd in maatregelen voor energie-efficiëntie, en als ze dat wel deden, vormde het maar een klein deel van hun totale investeringsbudget: gemiddeld 10 procent. Dat cijfer ligt zelfs lager dan het gemiddelde in de VS, waar bedrijven zo’n 12 procent investeren in energiebesparing. 

Energie-audits

Gemiddeld voldoet amper 38 procent van hun gebouwen aan energie-efficiëntienormen. Dat biedt dus een enorm potentieel voor verdere energie-efficiëntiebesparingen, zegt de EIB. 

‘Investeringen in energie-efficiëntie zullen cruciaal zijn voor het groene herstel van Europa en het bereiken van onze klimaatdoelstellingen’

Volgens de bank kunnen energie-audits een grote rol spelen. Bedrijven die zo’n audit gedaan hebben, investeren veel vaker in maatregelen: 60 procent, en zelfs 74 procent in energie-intensieve sectoren. Het bewustzijn is dus van cruciaal belang om bedrijven aan te sporen.

Veel voordelen

‘Investeringen in energie-efficiëntie zullen cruciaal zijn voor het groene herstel van Europa en het bereiken van onze klimaatdoelstellingen’, zegt EIB, Andrew McDowell, vicevoorzitter van de EIB. ‘Het biedt gecombineerde voordelen: een groter concurrentievermogen van bedrijven, betere energiezekerheid en een lagere uitstoot van broeikasgassen. Het laat zien dat groen gaan en sterke groei hand in hand kunnen gaan.’

Volgens McDowell is het rapport vooral een wake up-call voor bedrijven en de overheid. ‘Het rapport benadrukt de enorme onbenutte mogelijkheden voor energiebesparing door Europese bedrijven en de dringende noodzaak om de marktintroductie voor dergelijke maatregelen te versnellen’, zegt hij. ‘Als klimaatbank van de EU zullen we doorgaan met het verstrekken van advies en financiële steun die nodig is om dit potentieel te ontsluiten.’

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3108   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift